Ledere
som leder

Mennesker
som vokser

Prosesser
som flyter

Dette
oppnår du

FlowMetoden – forbedring gjennom ledelse, deltagelse og flyt!

Hjørnesteiner

Dette er vår filosofi for hvordan vi ønsker å arbeide sammen med våre kunder.
Dette ligger til grunn for valg og anvendelse av verktøy og metoder.

Brukerdeltagelse og kundefokus

Identifiser det egentlige behovet og inkluder brukeren, så kan du løse det!

Helhet og langsiktige mål

Vi tenker langsiktig og helhetlig, og synliggjør gevinster underveis.

Du som kunde driver endringen

Vi bidrar med introduksjon, kompetanse, støtte og opplæring.

”Respekt for mennesket”

Bred deltagelse sikrer rett endring og god innføring.