GJESDAL KOMMUNE, EN BEDRE KOMMUNE Å BO I!


Gjesdal kommune sin visjon: «Vi strekker oss lenger» har ledet til at Lean er besluttet brukt som ledelsesfilosofi. I løpet av 2019 vil alle avdelinger i kommunen ha fått grunnleggende Lean opplæring. Kommunens 12000 innbyggere har allerede merket en forbedringstakt på over 5000 gjennomførte forbedringer pr. år. Lean har kommet for å bli i Gjesdal kommune.


Lean har for Gjesdal kommune blitt en måte å tenke, handle og prioritere arbeid på. Målet er å utnytte de kommunale ressursene på en ansvarlig måte for å skape kvalitet i tjenestene, samtidig som arbeidsmiljøet ivaretas og utvikles. Formålet er å øke velferdsnivået ved å kontinuerlig forbedre tjenestene i fremtiden.

For å greie dette har kommunen innsett at de må tenke annerledes. Man jobber mot en endring fra «arbeid som effektivt utført» til «arbeid som læring». Dette er nøkkelen som kobler Lean arbeidet tett sammen med Smart Gjesdal, digitalisering og automatisering av tjenester.

Kort sagt: bedre livskvalitet for innbyggerne ved et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn.

Gjesdal kommune startet sin Lean reise ved å først gjennomføre en pilot. Bærland Skole var først ute med engasjerte ansatte anført av rektor og «Lean general» Tom Kenneth Gilje. Skolen så fort effekten av å jobbe med Lean og seks år etter oppstarten ser alle ansatte i skolen tydelige resultater av Lean arbeidet.

Arbeidet er i dag forankret i kommunestyrevedtak og handler om mer enn små forbedringer. Grunnopplæringen er fokusert på å støtte eksisterende forbedringsarbeid og «tidlig innsats» er en rettesnor. Alle kommunale avdelinger jobber i dag med forbedringer, og Lean er blitt en felles metode for gjennomføring av disse. Når man blir trygge på metoden og ser effekten av systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid, sprer dette seg også på tvers av avdelingene. Målet for alle tjenesteområder bidrar til en attraktiv kommune med høyt velferdsnivå.

Årets Lean Nettverkskonferanse 12. og 13. september i Stavanger vil fokusere på: «Ny Tid, Nye Tanker». Vårt samfunn står overfor store utfordringer som påvirker både vår egen, og fremtidige generasjoner. Dette er til dels utfordringer tidligere generasjoner ikke har hatt. Nye utfordringer krever nye tilnærmingsmåter og ferdigheter. Gjesdal kommune er et flott eksempel på hvordan endring i tankegang kan føre til de endringene man trenger.