Lean under lupen hos Apply Sørco

Den 31. januar åpnet Apply Sørco dørene og ønsket andre selskaper i TPM Brukernettverket velkommen til Nettverkstreff. Apply Sørco ønsket på denne måten å gi andre selkaper innsikt i hvordan de jobber med Lean. Dette arrangementet var ett av fire TPM Brukernettverk Nettverkstreff som arrangeres hvert år. Generøse selskaper som Apply Sørco jobber sammen med oss for å gi andre selskaper dyp innsikt i både oppturer og nedturer når det gjelder bruken av Lean, men også belønningen man får ved riktig bruk.

Møtedeltakerne lærte hvordan Apply Sørco bruker sine over 16 Lean-verktøy. Dette inkluderte flyt, standardisering, definering av KPI’er, visualisering, kontinuerlig forbedring, verdistrømsanalyse og mye mer. Med disse verktøyene implementert, kunne Apply Sørco stolt rapportere at «improvements (are) progressing with force and on schedule.”

Astrid Aadnøy, Vise President HSEQ, sa,

«En av de aller viktigste tingene vi har gjort er å sikre god avslutning av hvert forbedringsinitiativ gjennom etablerte forbedringsgrupper. Vi har brukt mye energi på avslutning, evaluering, samt sikre at nye løsninger overføres på tvers av prosjekter og er i bruk, før en forbedringsgruppe blir ansett som ferdig.»

Det som gjør Apply Sørco til en rollemodell for andre selskaper er ikke bare deres velsmurte maskineri og merittliste, men også deres evne til å finne og åpent dele hva de trenger å forbedre. De håndterer krevende aksjoner på en overbevisende, strukturert og organisert måte for å sikre at forbedringene skjer. De kontrollerer om forbedringene er implementert, og evaluerer dette med «ja», «nei» eller «uklart».

Apply Sørco er en totalleverandør innen olje og gass, med både prosjektledelse, ingeniørressurser og tekniske fagarbeidere som jobber offshore. Det er i første omfang innen prosjektering at Apply Sørco har jobbet aktivt med Lean og forbedring av arbeidsprosesser. Mye av forbedringsarbeidet gjelder multi-disipline arbeidsprosesser og krever en god samordning. De ansatte har deltatt i mange ulike forbedringsgrupper, det er viktig for å få til standardiserte prosesser og implementering av nye arbeidsmetoder / prosesser på tvers av prosjekter i hele selskapet. Det har derfor vært viktig med god informasjon om forbedringsarbeidet som pågår. Det er definert tydelige mål / KPI’er på ulike nivå i selskapet som viktige styringsverktøy i prosjektgjennomføringen.

Apply Sørco har ansatte på flere lokasjoner som samhandler aktivt i det daglige arbeidet. DigiLEAN applikasjonen brukes til gjennomføring av daglige tavlemøter (24-timers møter) i prosjekter med ansatte på flere lokasjoner. Her tydeliggjøres status for leveranser, mål og milepæler, samt identifiserer behov for ytterligere forbedringer. DigiLEAN muliggjør at 24-timers møter kan gjennomføres ved såkalt «split-location» i prosjektgjennomføring.

Nøkkelen til Lean filosofien må utvikles i bedriftens egen kontekst. Lean er et tankesett som gjør det mulig å takle bedriftens utfordringer og nå målene ved hjelp av involvering av alle ansatte. For å oppnå dette, har man Lean verktøy for å finne utfordringer og løse disse. Vi vil takke vår 2015 Lean prisvinner, Apply Sørco, for at de har vist oss hvordan de jobber med Lean. Vi håper at dette har inspirert andre selskaper.