10 TIPS VI ANBEFALER Å TENKE IGJENNOM HVIS DU VURDERER LEAN SOM ET STRATEGISK VERKTØY FOR BEDRIFTEN. Vi MØTER OFTE PERSONER SOM IKKE HAR HØRT OM LEAN, ELLER VET HVA LEAN ER.

For å starte helt enkelt. Lean er en ledelses filosofi som setter kunden i sentrum samtidig som det leveres feilfrie tjenester og produkter. Vi som arbeider med Lean er opptatt av smidige prosesser og å fjerne sløsing i organisasjonen. Viktige elementer i arbeidet er å forstå hvem kunden er, hva er av verdi for kunden, skape flyt, delegere og være en lærende organisasjon.

Men hvordan skal man gripe dette fatt?

Her er en liste på gode råd, basert på våre erfaringer.

 1. Start med deg selv. Hva vet jeg, og har bedriften behov for å endre seg?
 2. Søk kunnskap og spør deg selv om du har nok kunnskap om Lean som forbedringsmetodikk. Internett florerer med gode råd og kurs, et kjapt Google søk gir deg kanskje svaret?
 3. For å øke kunnskap og forståelse anbefaler vi at du starter med et grunnleggende Lean kurs. Ta gjerne med deg en kollega på kurs, sammen stiller dere sterkere og kan diskutere mulighetene. Du/dere kan også bli med på konferansen «Lean for begynnere», 28. januar 2020. Her vil du møte andre som også vurderer Lean samtidig som man kan dele tanker, erfaringer og lære hva andre har gjort.
 4. Inviter ledergruppen din inn og fortell de hvilke utfordringer du ser for bedriften i markedet og fremtiden. Hva lærte du på kurset? Kan Lean være noe å gå videre med?
 5. Kjenner jeg en Lean bedrift? Hvis ja, er det mulig å komme på besøk og utveksle tanker og erfaringer? Hvis nei, ta gjerne kontakt med et Lean-nettverk. Innad i «Lean verdenen» er delingsviljen stor og det inspirerer å hjelpe andre. Alternativet er å delta på en Lean konferanse.
 6. Forankre Lean hos ledelsen, husk at ledelsen er forbilde og legger grunnlaget for å lykkes.
 7. Involver deretter andre ansatte! Hvilke muligheter har vi, og hva kan vi gjøre nå? Kartlegg om noen har Lean kompetanse eller hvem som forstår seg på forbedringsarbeid.
 8. Ta en gjennomgang og vurder om dere trenger hjelp til en analyse av bedriften.
  I analysen belyser man ståstedet bedriften har «i dag». Den gir innspill til hvordan du kan ta grep for å realisere de oppsider som organisasjonen din har i forhold til prosesser, ledelse, maskiner, metoder etc.
 9. Du har nå søkt kunnskap, vært på kurs, kanskje gjennomført analyse og startet med å informere og involvere. Bedriften eller du har erkjent et behov
 10. Ta en ny gjennomgang og vurder om dere klarer dette alene eller trenger hjelp av eksterne. Det finnes mange dyktige fagfolk der ute, men vi ber deg å ta en vurdering på hvilke egenskaper de skal ha. Vår erfaring er at konsulenter som har tro på mennesket i bedriften og som er dyktig på coaching, er de som oppnår best resultater. Tilbakemeldingen fra andre som har innført Lean er at gevinsten er stor, de er mer fornøyde, de har lavere sykefravær og trivselen går opp. For flere leverandører og samarbeidspartnere er Lean et kvalitetsstempel, de vet at Lean bedrifter har fokus på kunden og at de eliminerer sløsing.

Hva nå?

Nå må avgjørelsen tas. Velger du den «harde veien» (uten hjelp) eller en mer smidig vei (med hjelp)?

Avtal et gratis møte med oss, så kan vi sammen definere behov og hva vi kan bidra med.

Jeg ønsker et møte, der vi sammen går igjennom behov og muligheter

Navn
Samtykke(Påkrevd)
Jeg samtykker til at opplysningene om min påmelding kan lagres på nettsiden og i SuperOffice. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og informasjonen vil bli slettet. Personvernerklæring