Hva er Forbedringslederskolen

Kurset er et praktisk ledertreningsprogram for alle ledere i ulike nivåer.
Vi baserer læringen på anerkjent teori, case og oppgaver samt besøke anerkjente Lean bedrifter. Noe som gir direkte innsikt i hvordan andre organisasjoner arbeider. Dette for å øke læringshastigheten.
Kurset er satt sammen av personer med ulike stilling, bransjer og erfaring. Denne spennvidden i ulike bakgrunner og roller blir ofte fremhevet av tidligere deltagere som en stor fordel for erfaringsutveksling og læring.

Dette lærer du
 • Kurset gir korrekt og grunnleggende forståelse av prinsipper, metoder og verktøy for riktig iverksettelse og oppstart av Lean
 • Hva er din rolle i teamet, og hvordan påvirker det deg og din hverdag
 • Hvorfor være en forbedringsleder vs. leder i hverdagen
 • Hvordan Lean som et strategisk verktøy utvikle og sikre din bedrift for fremtiden.
 • Gir deg dypere innsikt i Lean metodikken. Hvordan du som leder kan lede og koordinere forbedringsarbeidet i egen bedrift.
 • Verdien av å visualisere og standardisere i hverdagen
Hvem passer kurset for:
 • Kurset passer for toppledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner i din bedrift.
 • Bedrifter som er i gang med Lean eller som målsetter å bli en Lean bedrift.
 • Passer også for bedrifter som er opptatt av kontinuerlig forbedring.
Gjennomføring:
 • Undervisning foregår på vertsbedrifter. Vi møter alltid deres ledere og nøkkelpersoner som har vært sentrale i organisasjonens Leanreise. Vi deltar også bedriftenes daglige operative møter
 • Kurset er basert på at du som deltaker arbeider med de konkrete forbedringsoppgavene som foregår i egen virksomhet.
  Med andre ord tar du jobben med seg på kurset, for så å måtte «oversette» et teoretisk materiale til egen praksis i etterkant.
 • Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner og Lean simulator.
 • Alt undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig på web i en egen portal
Eksamen:

Kurset genererer både grønt og sort belte sertifisering.
Grønn belte sertifisering: Bestått eksamen på nett.
Sort belte sertifisering: Bestå Grønn belte eksamen og levere komplett skriftlig oppgave.

Tilpassing:

Vi tilpasser skolen etter din bedrift og deres utfordringer. Vi kan tilby ulike moduler. Ta kontakt så kan vi sammen finne den beste løsningen for dere.

Jeg ønsker mer info om bedriftsinterne kurs

 • Hvilke kurs ønsker du mer info om:
  Jeg samtykker til at opplysningene om min påmelding kan lagres på nettsiden og i SuperOffice. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og informasjonen vil bli slettet. Personvernerklæring