Forstå de grunnleggende elementene i forbedringsarbeid. Lean som forbedringsmetodikk blir i dag brukt i mange bransjer og kan brukes på de fleste områder. Lean Gult Belte Sertifisering kurset gir en innføring i hvordan Lean som ledelsesverktøy og forbedringsfilosofi kan tilpasses din hverdag. I kurset gis det eksempler på hvordan du kan bruke Lean på din arbeidsplass.

 • Gult Belte kurs tilbys til bedrifter og underleverandører som ønsker å få en god felles forståelse på hva Lean er og samtidig kickstarte arbeidet.
 • Gult Belte kurs kan også tilbys nyansatte som grunnopplæring i Lean. Lean blir i dag brukt i mange bransjer og kan brukes på mange områder.  Bygg og og anleggsbransjen har kommet inn sterkt  de siste årene der målet er optimal prosjektstyring, utnytte kunnskap og resursene på best mulig måte.
 • Kurset går over 2 dager og blir tilpasset deres bransje.
   
Sertifisering

Kurset avsluttes med en 30-minutters sertifisering. Ved bestått eksamen tildeles kursdeltakeren sertifiseringen Lean Gult Belte. Våre kursholdere har erfaring fra ulike bransjer og har støttet utallige forbedringsprosesser.  All denne erfaringen preger kurset.

Ved gjennomført kurs vil du kunne støtte:
 • Mindre prosessforbedringer i egen virksomhet
 • Være team medlem og se muligheter og løse problemer ved bruk av «Lean brillene»
 • Delta som som fagekspert i forbedringsgrupper
Kurset passer for:

Dette kurset krever ingen forkunnskaper og er for ledere og ansatte med forbedringsfokus og vil gi dere kunnskap rundt  implementeringen av  Lean. Kurset vil også passe for nyansatte i «Lean organisasjoner», da dette er en grunnopplæring.

Ta gjerne kontakt med oss, sammen kan vi tilpasse kurset etter deres behov.

Jeg ønsker mer info om bedriftsinterne kurs

 • Hvilke kurs ønsker du mer info om:
  Jeg samtykker til at opplysningene om min påmelding kan lagres på nettsiden og i SuperOffice. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og informasjonen vil bli slettet. Personvernerklæring