Dette nettbaserte kurset gir deg en introduksjon til Lean som ledelsesverktøy.  Det gir deg svarene på hva «Lean kan bety for oss.  I løpet av ca 2,5 timer blir du utfordret på forbedringspunkter, du får innsyn i ulike bransjer som har brukt Lean som forbedringsmetodikk og hvordan Lean kan effektivisere din hverdag og skape større verdi for dine kunder.  Kurset er like aktuelt om du er i produksjon eller tjenesteleveranse, eller om du er i det private eller offentlige.

Hva lærer du:

  • De grunnleggende forutsetninger for å lykkes med Lean forbedringsmetodikk
  • Hvordan kan Lean bidrar til mer effektiv drift
  • Hva er kundeverdi
  • Kjenne til kompetansebehov i en Lean organisasjon
  • Hva er sløsing (og hva er verdiskapning)

Kurset gir mulighet for Lean Hvit Belte sertifisering, dette er inkludert.

https://samarbeidsutvikling.no/content/uploads/2020/03/lean-tegne.jpg

Jeg ønsker mer info om bedriftsinterne kurs

    Jeg samtykker til at opplysningene om min påmelding kan lagres på nettsiden og i SuperOffice. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og informasjonen vil bli slettet. Personvernerklæring