Effektivt samarbeid mellom fag og internt i bedriften

Bygg- og anleggsbransjen opplever daglig utfordringer som avbrudd, tapt tid, omarbeid osv. Dette fører til at prosjektenes lønnsomhet varierer sterkt. Årsakene kan nyttes til både samarbeid mellom fag, og hvordan den enkelte bedrift arbeider internt.
God bruk av Lean-prinsipper har bevist å gi effektive prosjekter både totalt sett og for de enkelte bedrifter. Flere utbyggere og større entreprenører stiller nå krav om Lean-kompetanse for å delta. Prinsippene er testet ut med gode resultater innen alle byggfag.
Kurset er praktisk orientert og gir forståelse og trening innen sentrale prinsipper og metoder gjennom øvinger, simuleringer og diskusjoner.

Dag 1. Samarbeid mellom fag med involverende planlegging

Mange tap er knyttet til at man ikke kan arbeide som planlagt. Kurset viser enkle metoder for:

 • Sikre god flyt med involverende planlegging og oppfølging – fra milepæl/faseplan til utkikksplan og ukeplan.
 • Koordinering og problemløsning mellom fag.
 • Gode forberedelser = suksess. Sørge for at alle kan jobbe uhindret med god flyt
 • Daglig oppfølging og fokus på aksjoner for å sikre god flyt. Alle ser utfordringene og hva som må gjøres for å sikre god flyt i dag, denne uken og på lengre sikt.
 • Bruk av 24 timers møter og bruk av tavler.
 • Læring – sikre at vi blir bedre og bedre underveis.

Du får trene praktisk på metoder og prinsipper for planlegging, oppfølging og læring gjennom øvinger og simulering av et byggeprosjekt med mange fag involvert.

Dag 2. Oppnå effektiv koordinering og god flyt intern

Du får prøve ut enkle og effektive prinsipper og metoder for å sikre god flyt internt.

 • Få mest nytte av å delta i et Lean prosjekt – hva skal til og hvordan kan det gjøres
 • Felles plan og koordinering internt
 • Gode forberedelser. Forberede det som skal til for å gjøre en god jobb
 • Involvere alle i mål, daglig oppfølging og læring underveis.
 • Sikre at alle vet hva de skal levere, og daglig oppfølging inne og ute på byggeplass
 • Daglig oppfølging og effektiv kommunikasjon med 24timers møter og tavler.

Du lærer de essensielle prinsippene og å anvende metoder som er utprøvde, enkle og effektive.

Det kan avlegges eksamen for sertifisering til grønt belte.

 

Jeg ønsker mer info om bedriftsinterne kurs

 • Hvilke kurs ønsker du mer info om:
  Jeg samtykker til at opplysningene om min påmelding kan lagres på nettsiden og i SuperOffice. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og informasjonen vil bli slettet. Personvernerklæring