Bedriftsrådgivning

Vår visjon er: sammen med våre kunder skaper vi et friskere samfunn.

Det betyr at vi arbeider for bærekraftige endringer i offentlige, private og frivillige virksomheter, for å skape et friskere velferdssamfunn.

For å klare det må vi både lytte, utvikle, inkludere og legge til rette for smartere arbeidsmetoder. Vi skal sammen med kunde og ansatte løse utfordringer bedriften står i.

Vår erfaring tilsier at ved å få et blikk utenfra på din virksomhet kan det gi muligheter for nye ideer, utvikling, økt lønnsomhet og ny giv for bedriften.
Vi vektlegger å inkludere, og arbeide sammen med menneskene i din bedrift, samt vi skal være en sentral bidragsyter etter å utvikle virksomheten etter mål, verdier og visjon.

Vi tilbyr rådgivning i form av møter, workshops og kurs med tematikk som

  • LEAN og kontinuerlig forbedring
  • Utforming av visjon-, strategi- og handlingsplaner,
  • Lover og forskrifter i arbeidsavtaler
  • Budsjett, regnskap
  • Salg
  • Bærekraft
  • Kulturkartlegging, coaching og utvikling av ansatte

Flowit har verktøyene og kompetansen til å gjøre nettopp din bedrift sterkere, tillitsvekkende og mer attraktiv for andre bedrifter.