Vi anbefaler varmt disse bøkene om Lean og Lean ledelse.

Lærende Organisasjoner,
Kr. 469,-
Boka gir ledere, tillitsvalgte og andre endringsledere kunnskapen som trengs for å gå fra et utdatert system preget av målstyring, byråkrati og hierarki – til et samfunn som fjerner sløsing i alle former og frigjør de enorme og ofte skjulte ressursene som ligger i alle mennesker. Boken brukes som lærebok ved vårt kurs Forbedringslederskolen.
LEAN: Ledelse for Lærende Organisasjoner
Kr. 369,-
Denne boka handler om å lage produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og med minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring.
Dette er Lean
Kr. 289,-
Dette er Lean bruker et klart og kortfattet språk og inngående eksempler til å gi en forståelse av det grunnleggende ved Lean.  Boken brukes som lærebok ved vårt Lean Sort Belte studie og kan anbefales uansett hvor du er på din «Lean reise».
The Toyota Way
Kr. 429,-
The Toyota Way is the first book for a general audience that explains the management principles and business philosophy behind Toyota’s worldwide reputation for quality and reliability.

Lean en annerledes
vei til stor producktivitetsstigning 
Kr. 289,-

Beskrivelse kommer snart
Fra drit dårlig til lærende lederskap
Kr. 489,-
Lærende Lederskap handler om bevisstgjøring. Ledelse er en livslang læringsprosess uten fasitsvar, og for å bli en lærende leder må man lære seg å se seg selv, sine medarbeidere, teamene sine og, ikke minst, hele systemet man jobber innenfor.
The Lean Sensei
Kr. 325,-
This book, written by six lean pioneers who have experienced and followed the path of the Sensei, shares a radical vision of how to flourish with this approach. They argue that Lean is a system of gaining competitiveness by continuously developing people, and as such, sensei play a vital role in helping others deepen their thinking every day.

Bokbestilling