Vi gjør det sammen

Sammen skal vi bli bedre, dra lasset og dele motgang som oppgang.

Lean BRUKERNETTVERKet

Lean Brukernettverket er et nettverk for alle bedrifter som er opptatt av forbedringsarbeid. Målet er å bygge et sterkt Lean miljø og etablere nye relasjoner på tvers av bransjer.

HVEM ER VI?

VÅR VISJON

Vi har en visjon om å løfte i flokk for å sammen bli bedre, og bygge relasjoner. Vi ønsker å knytte bedrifter sammen og utveksle erfaringer for å oppnå en større forbedringshastighet.

HVA GJØR LEAN BRUKERNETTVERKET?

Brukernettverket legger opp til strukturerte besøksprogram og ønsker å bygge en oversikt over hver virksomhets sterke sider innen TPM Lean. Målet er å skape et sterkt fellesskap som driver fram bærekraftig vekst og suksess innen TPM Lean.

MEDLEMSFORDELER

 • Få førstehåndsinfo om nærstående Lean-arrangementer
 • Spesialpriser på ulike kurs og konferanser
 • Bygg relasjoner
 • Delta på studieturer
 • Nominerbar til Lean-priser
 • Bedriftsbesøk
 • Gratis webinar
 • Egen nettside med faglig arkiv
 • Medlemskontakter
 • Vertsbedrift i Forbedringslederskolen: halv pris, nøkkelpersoner inkludert
 • Dykk inn i kjernen, ta med beste praksis til egen bedrift
Sammen skal vi bygge et sterkt Lean miljø

Hvor vi kan bygge nye relasjoner på tvers av bransjer, og utveksle erfaringer.

STYRET

Styret består av opptil syv representanter fra ulike bransjer. Deres hovedoppgaver inkluderer å drifte Lean Brukernettverket og sørge for vekst, bidra til utvikling av studietilbud innen forbedringsledelse og Lean, arrangere konferansene og nettverksmøter, rekruttere nye medlemmer og publisere relevant fagstoff. Styret er valgt inn for fortrinnsvis 2 år om gangen, med årlig rullering av minst ett medlem.

Astrid Aadnøy

«Bygg nettverk før du trenger det!»

LEAN NETTVERKSKONFERANSE

Hvert år arrangeres Lean nettverkskonferanse, hvor faglig påfyll i form av foredragsholdere og workshops kombineres med underholdning, mingling, god mat og kunngjøring av årets Lean-prisvinnere. 

«Formålet med å arrangere Lean nettverkskonferanser er å dele kunnskap om LEAN, vise frem gode eksempler om hva som er oppnådd av resultater, til inspirasjon og læring for andre. Vi har erfart at en lærer raskere sammen ved å bygge videre på andres ideer. »  – Laurits H. Løvø

Flowit er teknisk ansvarlig for Lean Brukernettverket og teknisk arrangør ved arrangementer.

Klar for å ta ditt lederskap til nye høyder?

Ta kontakt med oss, og bli en Flowit System Tenker!

Kaigata 1
5527 Haugesund

lise.mari@flowit.no
97 74 48 42

Skroll til toppen