Det er viktig å feire milepæler i forbedringsarbeidet.

Å ta i bruk «Lean som en tilpasset metode» for å sikre tjenesteleveransen i fremtiden betyr endring. Arbeidet er i gang.

Karmøy Kommune avd. veivedlikehold har i høst jobbet med Lean som forbedringsmetodikk.
Å ta i bruk «Lean som en tilpasset metode» for å sikre tjenesteleveransen i fremtiden betyr endring.  Vi startet derfor med å tilføre grunnkunnskap om Lean som metodikk.

I forbindelsen med oppstarten ble de ansatte utfordret på hva de så størst verdi i å forbedre.  Alle var tydelig på at bedre planer og bedre gjennomføring av planlagte oppgaver var et prioritert område.  I tillegg kom orden og struktur på utstyr og verktøy. Derfor ble det fra oppstart satt søkelys på daglige operative møter og det å forstå hva 5S arbeid handler om – ikke å rydde, men å slutte å rydde.

Daglige operative møter gjennomføres nå på 2 forskjellige avdelinger. Ukentlig gjennomgås ukeplan og utfordringer i gjennomføring av oppgaver på teams med alle digitalt til stede.

Så langt har møtene gitt stor effekt på forståelse og gjennomføring av planlagte oppgaver.  Det er jobbet med 2 piloter på 5S.  To ulike verksted områder som er sertifisert, og de har startet arbeidet med maskiner og biler.

 

Andre nyheter

Skroll til toppen