Elverum Kommune

Kommunen har gjennom anbudskonkurranse gjort avtale med Flowit som leverandør for effektiviseringsarbeid med Lean-metodikk.

Elverum

Effektiviseringsarbeid etter kjente og utviklede konsepter innenfor arbeidsmetodikken LEAN. Kommunen har gjennom anbudskonkurranse gjort avtale med Flowit som leverandør for anskaffelsen.

  • Barneverntjenesten – implementering av mobilt barnevern, digitalt arkiv og Svar Ut. PRO /
  • Familie og helse – Prosjekt for utvikling av en helhetlig hjemmetjeneste Bo- og integreringstjenesten – forbedring av flyt i prosessene med integrering.
  • Sektor for familie og helse – Kartlegging av det helhetlige tjenestetilbudet til barn og unge i kommunen.
  • PRO – Tjenestekontoret – Forbedre flyt i vedtaksprosess, tjenesteproduksjon og bruk av elektronisk IP.
  • Byggesakstjenesten – Forbedring av flyt i vedtaksprosessen, digitalisering og etablere systematisk arbeid med forbedring og læring.
  • IKT – Bruk av Flowit Metoden i utvalgte digitaliseringsprosjekter for å forstå dagens flyt og arbeidsmetoder, strukturere og forbedre flyt, samt etablere systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring.
  • Helsestasjonstjenestene – etablere systematisk arbeid med forbedring og læring.

Rådmannens ledergruppe – våre ledelsesprosesser, opplæring i LEAN-verktøy. Utvikle effektive møter, etablere visuell ledelse til støtte i daglig drift og utviklingsarbeid i Helsestasjon, Arealplan, Byggesak, PPT og skoler. Øke andel verdiskapende samhandling mellom barn og voksne i Sorenskrivergården barnehage og Husmorlagets hus barnehage. Rådgivning til utvikling av moduler for Kontinuerlig forbedring i kommunens lederopplæring. Flowit har hatt det operasjonelle ansvaret for prosjektledelse og rapporterer jevnlig til rådmann. Flowit har også bidratt med strategisk rådgivning og organisasjonsrådgivning i pågående prosesser i kommunen.

Andre kundehistorier

Scroll to Top