From resource efficiency to flow efficiency in building projects

Flowit og Elverum kommune arrangerte Lean dag den 8. september 2016.

Byggesak i Elverum kommune holdt et foredrag om hvordan de får bedre flyt i saksgangen.

Hver saksbehandler jobber nå med færre saker å samtidig.  De opplever også færre omstarter av saker.  En enkel prioriteringsmatrise blir brukt for å få mest mulig flyt i arbeidet.

Resultatet: Med Lean flyteffektivitet får man kortere gjennomløpstid av hver sak.

Ta kontakt med thorleif@flowit.no om du ønsker tilgang til presentasjonen, eller Svein Kåre Hovde i Elverum kommune.