Time Thieves in kindergarten

Kvalitet i barnehage har vært en prioritert satsing for myndighetene i flere år. Ansatte i barnehager utvikler ny kompetanse og deltar i ulike faglige satsinger.

Mange opplever allikevel at tiden ikke strekker til.  Det blir ikke tid til å jobbe systematisk med å utvikle kvaliteten.

Aktiviteter kategorisert etter hva som gir verdi for barna.

Aktiviteter kategorisert etter hva som gir verdi for barna.

Vi har utviklet metoder for å bistå barnehager med å fjerne tidstyver. Dette frigjør tid til å kunne jobbe med det som er viktig for barnas trivsel og utvikling. Ansatte opplever at de får frigjort mer tid til å være i direkte samspill med barn og de bruker mer tid til å tilrettelegge for lek og vennskap mellom barn.

Vi  bistår barnehageleder i å etablere system for kvalitetsarbeid.  Alle ansatte involveres i å utvikle egen praksis og bygge en lærende organisasjon.