Hjem Events Forbedringslederskolen Vår 2021
lederskole og læring

Forbedringslederskolen Vår 2021

TIDSPUNKT (10 dager)

20. januar 2022: 09:00 – 17:00
21. januar 2022: 08:00-15:00

Hva er Forbedringslederskolen

Er et praktisk ledertreningsprogram der vi baserer læringen på Lean, kvalitetsledelse og eget forbedringsarbeid. Anerkjente Lean bedrifter blir din læringsarena.

Læringsverdi:

 • Lær om lean som læringssystem og som strategisk verktøy
 • Hvordan du finner styrker og svakheter i egen bedrift, og utvikle strategi for forbedringsarbeidet
 • Hvordan Lean som et strategisk verktøy skal utvikle, og sikre din bedrift for fremtiden
 • Hvordan lede og koordinere forbedringsarbeidet i egen bedrift
 • Utvikle dine personlige ferdigheter og hent frem det beste i ditt team
 • Om motivasjon og indre drivkraft- hvordan dette skapes i hverdagen

Hvem passer kurset for:

 • Kurset passer for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner i din bedrift.
 • Bedrifter som er i gang med Lean eller som målsetter å bli en Lean bedrift.
 • For deg som er opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring.

Gjennomføring:

 • Undervisning foregår på vertsbedrifter. Vi deltar også bedriftenes daglige operative møter
 • Alle som deltar skal gjennomføre forbedringsarbeid i egen bedrift- du tar jobben med seg på kurset, for så å måtte «oversette» et teoretisk materiale til egen praksis i etterkant.
 • Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og praktisk læring.

Prisen inkluderer

 • Kursmateriell og tilgang på læringsportal
 • 2 lærebøker; Lean ledelse og Dette er Lean
 • Lunch 10 kursdager
 • Kursbevis

Sertifisering:

Tillegg for grønt og sort belte sertifisering.
Kr. 1000,- eks. mva. i sertifiseringsavgift.

Hygiene tiltak under kurset:

Det skal være trygt å delta på kurs i regi av Flowit.
Vi tar smittevern på alvor og forholder oss til gjeldene regler fra myndighetene.
Om nødvendig blir kurset tilpasset med web undervisning

Lokal tid

 • Tidssone: America/New_York
 • Dato: mai 27 2021
 • Tidspunkt 03:00 - 11:00

Kostnad

36900 NOK

Lokasjon

Vertsbedrifter
Flowit

Arrangør

Flowit
Telefon
(+47) 52 73 73 33
E-post
flowit@flowit.no
Nettsted
https://flowit.no/
QR-kode