Kontinuerlig forbedring med Lean i bygg og anlegg #22

Utsolgt!

Lokal tid

  • Tidssone: America/New_York
  • Dato: 28 nov 2022 - 20 des 2022
  • Tidspunkt 03:00 - 05:00

Kostnad

6400 NOK

Lokasjon

Microsoft Teams
Microsoft Teams

KURSETS MÅLSETTING
Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I løpet av kurset vil du kunne starte forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Du vil få verktøy til å gjøre noe med plunder og heft i arbeidshverdagen. Veiledning hjelper deg i gang med forbedringsarbeidet.

Kurset passer både på styre, leder, mellomleder og medarbeidernivå. Vi anbefaler sterkt at tillitsvalgte deltar. Det kan være nyttig at flere deltar fra samme arbeidsplass, slik at dere får samme kunnskap og kan støtte hverandre i forbedringsarbeid.

KURSINNHOLD
E-læringskurs mellom webinarene. -Veiledning mot egen arbeidsplass i grupper. (også etter gjennomført kurs)

Webinarene Kurset har fire webinarer. Undervisningen gir deg tips, råd og verktøy som du kan bruke til eget forbedringsarbeid. Webinarene tar opp temaer fra e-lærinskurset.

E-læringskurs Du vil få innføring i hvordan du kan bruke Lean-verktøy i din organisasjon, og hvordan det kan bidra til å nå interne mål og imøtekomme andres forventninger. Det blir blant annet innføring i bruk av tavlemøter, som kan synliggjøre arbeid og resultater med tanke på forbedringer.

Samling 1 (webinar) Innføring i Lean: Hva innebærer bruk av Lean for din organisasjon? Prinsippene i Lean; å se helheten, fokus på kunde og kundeverdi. Ansattes opplevelser av hvordan ting fungerer, forankring, involvering i pågående og nye forbedringsarbeid. Når vi våre mål?

Samling 2 (webinar) Praktiske eksempler fra andre virksomheters forbedringsarbeid, slik at du får tips til eget innsatsområde. Innføring av tavlemøter (forbedringstavle og operativ tavle).

Samling 3 (webinar) Innføring i ulike Lean-verktøy, som verdistrømkartlegging og systematisk problemløsning i form av A3.

Samling 4 (webinar) Hvordan komme i gang med forbedringsarbeid i din organisasjon. Hvordan sikre involvering i arbeidet ved hjelp av teamorganisering, og coaching av alle parter i forbedringsarbeidet.

Det blir toveis dialog, gruppearbeid og mulighet for hjemmearbeid med tilbakemelding basert på innholdet i kurset samt forbedringsarbeid i egen organisasjon. Det er derfor nyttig å være flere fra samme organisasjon, slik at dere starter med samme kunnskap og kan støtte hverandre i forbedringsarbeid.

 

EKSEMPLER PÅ RESULTATER AV FORBEDRINGSARBEID:
● Bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser
● Mer optimaliserte administrative prosesser.
● Reduserte ventetider og backlog
● Økt kapasitet (for eksempel 50%) uten mer ressurser
● Gjennomløpstid redusert fra 25 dager til 2 dager
● Omstillingstid redusert fra 15min til 15sekunder
● Færre avvik
● Økt tilfredshet for kunder, ansatte og eksterne samarbeidspartnere
● Nedgang i ansattes sykefravær
● Redusert bruk av overtid og innleie av personell
● Mer rasjonell utnyttelse av produksjonsutstyr
● Bedre samarbeid på tvers mellom avdelinger
● Frigjort tid til kvalitetsarbeid

TIDSPUNKT (4 dager)

28.11.2022 kl. 09:00-11:00
06.12.2022 kl. 09:00-11:00
13.12.2022 kl. 09:00-11:00
20.12.2022 kl. 09:00-11:00

 

Kundeuttalelse fra Optimar:
“Flowit har vært med å legge grunnstenen for vår vekst”

Link: https://flowit.no/optimar/

Kundeuttalelse fra Alloc:
“Økt produksjonen pr. skift med 78%”

Link: https://flowit.no/berry-alloc/

Flere referanser:

Link: https://flowit.no/referanser/

Arrangør

Arild Nilsen
Arild Nilsen

Taleholder

  • Arild Nilsen
    Arild Nilsen

    Arild Nilsen har jobbet som Lean prosess leder i industrien i 16 år. Han har Lean leder erfaring fra produksjon,
    lager og service. Han har også formal kompetanse på Lean Six Sigma fra Amelior Center of Excellence samt Lean Production fra NTNU.

Arrangementet er ferdig.

Skroll til toppen