Home Events Kontinuerlig forbedring med lean i spesialisthelse-tjenesten #4
doctor

Kontinuerlig forbedring med lean i spesialisthelse-tjenesten #4

TIDSPUNKT (4 dager)

KURSETS MÅLSETTING

Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I løpet av kurset vil du kunne starte forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Du vil få verktøy til å gjøre noe med plunder og heft i arbeidshverdagen. Veiledning hjelper deg i gang med forbedringsarbeidet.

Programmet passer for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner, som ønsker å skape en bedre arbeidshverdag der mottoet er “Rett person på rett sted, til rett tid og i riktig mengde”.

KURSINNHOLD

E-læringskurs mellom webinarene og veiledning med inntil 4 timer i gruppe.

Webinarene
Kurset har fire webinarer. Undervisningen gir deg tips, råd og verktøy som du kan bruke til eget forbedringsarbeid. Webinarene tar opp temaer fra e-lærinskurset.

E-læringskurs
Du vil få innføring i hvordan du kan bruke Lean-verktøy i din organisasjon, og hvordan det kan bidra til å nå interne mål og imøtekomme andres forventninger. Det blir blant annet innføring i bruk av tavlemøter, som kan synliggjøre arbeid og resultater med tanke på forbedringer.

Samling 1 (webinar)
Innføring i Lean: Hva innebærer bruk av Lean for din organisasjon? Prinsippene i Lean; å se helheten, fokus på pasienter, brukere, pårørende og ansattes opplevelser av hvordan ting fungerer, forankring, involvering i pågående og nye forbedringsarbeid. Når vi våre mål?

Samling 2 (webinar)
Praktiske eksempler fra andre helseinstitusjoners forbedringsarbeid, slik at du får tips til eget innsatsområde. Innføring av tavlemøter (forbedringstavle og operativ tavle).

Samling 3 (webinar)
Innføring i ulike Lean-verktøy, som verdistrømkartlegging og systematisk problemløsning i form av A3.

Samling 4 (webinar)
Hvordan komme i gang med forbedringsarbeid i din organisasjon. Hvordan sikre involvering i arbeidet ved hjelp av teamorganisering, og coaching av alle parter i forbedringsarbeidet.

Det blir hjemmearbeid etter eget ønske, basert på innholdet i kurset samt forbedringsarbeid i egen organisasjon. Det er derfor nyttig å være flere fra samme organisasjon, slik at dere starter med samme kunnskap og kan støtte hverandre i forbedringsarbeid.

EKSEMPLER PÅ RESULTATER AV FORBEDRINGSARBEID I SPESIALISTHELSETJENESTEN:

● Bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser
● Mer optimaliserte administrative prosesser og pasientforløp
● Reduserte ventetider og ventelister
● Færre avvik
● Økt tilfredshet for pasienter, pårørende, ansatte og eksterne samarbeidspartnere
● Nedgang i ansattes sykefravær
● Redusert bruk av overtid og innleie av personell
● Mer rasjonell utnyttelse av medisinsk utstyr og bruk av behandlingsrom
● Bedre samarbeid på tvers mellom avdelinger
● Frigjort tid til kvalitetsarbeid

Meld deg på

By booking this event you can attend all occurrences. Some of them are listed below but there might be more.

2021-05-26 12:00 - 2021-05-26 14:00
2021-06-02 12:00 - 2021-06-02 14:00
2021-06-16 12:00 - 2021-06-16 14:00

Påmelding (max 3 deltakere) NOK
Tilgjengelig Billetter: Ubegrenset
Påmelding (max 3 deltakere) billetten er utsolgt. Du kan prøve en annen billett eller en annen dato.
Påmelding (4 eller mer deltakere) NOK
Tilgjengelig Billetter: Ubegrenset
Påmelding (4 eller mer deltakere) billetten er utsolgt. Du kan prøve en annen billett eller en annen dato.

Kostnad

Kr 6400
Microsoft Teams

Sted

Microsoft Teams
Flowit

Arrangør

Flowit
Telefon
(+47) 52 73 73 33
E-post
flowit@flowit.no
Nettsted
https://flowit.no/
Meld deg på

Foredragsholder

 • Randi Torgersen
  Randi Torgersen
  Endringsleder

  Randi har arbeidet innen helsesektoren siden 1990, og har mye erfaring fra en rekke kvalitetsforbedringsprosjekter på ulike nivåer i sykehus. Hun har også vært tjenesteleder innen helse og omsorg i kommune. Av utdanning har hun blant annet studiet «Kvalitetsutvikling i helsetjenesten» ved Universitetet i Bergen.

  Kvalitetsforbedring og prosjektledelse med fokus på optimalisering av pasientforløp og administrative prosesser, har stått sentralt i stillinger hun har hatt. Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), ledet hun Pasientforløpsprosjektet som bestod av 36 Lean-prosjekter. UNN ble nr. 2 i Lean-forum Norges kåring av årets beste Lean-bedrift i 2011 for dette arbeidet.

  Randi har hospitert på flere sykehus i USA, for å lære om kvalitetsforbedring, kommunikasjon mellom helsearbeidere og pasienter/pårørende samt informasjon til samme målgrupper. Som prosjektleder for prosjektet «Kvalitetsforbedring gjennom brukermedvirkning» ved Bærum sykehus, innførte hun konseptene Helsetorg og sykehusverter. Dette etter erfaringer fra besøk på Cleveland Clinic og Lakewood Hospital i Ohio. Hun har også besøkt Virginia Mason Hospital som er anerkjent for bruk av Lean i sykehus.

QR-kode