Hjem Events Kontinuerlig forbedring med lean i spesialisthelse-tjenesten #7
doctor

Kontinuerlig forbedring med lean i spesialisthelse-tjenesten #7

TIDSPUNKT (4 dager)

KURSETS MÅLSETTING
Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I løpet av kurset vil du kunne starte forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Du vil få verktøy til å gjøre noe med plunder og heft i arbeidshverdagen. Veiledning hjelper deg i gang med forbedringsarbeidet.

Programmet passer for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner, som ønsker å skape en bedre arbeidshverdag der mottoet er “Rett person på rett sted, til rett tid og i riktig mengde”.

KURSINNHOLD
Kurset vil kombinere E-læringskurs som gjøres mellom webinarene og veiledning med inntil 2 timer i gruppe.

Webinarene
Kurset har fire webinarer. Undervisningen gir deg tips, råd og verktøy som du kan bruke til eget forbedringsarbeid. Webinarene tar opp temaer fra e-lærinskurset.

E-læringskurs
Du vil få innføring i hvordan du kan bruke Lean-verktøy i din organisasjon, og hvordan det kan bidra til å nå interne mål og imøtekomme andres forventninger. Det blir blant annet innføring i bruk av tavlemøter, som kan synliggjøre arbeid og resultater med tanke på forbedringer.

Underveis i samlingene
Samling 1, 2 og 3 vil baseres på refleksjonsspørsmålene deltagerne gjennomfører i E-læringskurset for så å benytte tiden til felles refleksjon og læring. I samling 4 vil deltagerne «lede» samlingen gjennom aktuelle problemstillinger de arbeider med, samt metoder og moduler man ønsker med kunnskap om.

Samling 1 (webinar) 11.januar
Innføring i Lean: Hva innebærer bruk av Lean for din organisasjon? Prinsippene i Lean; å se helheten, fokus på pasienter, brukere, pårørende og ansattes opplevelser av hvordan ting fungerer, forankring, involvering i pågående og nye forbedringsarbeid. Når vi våre mål?

Samling 2 (webinar) 18.januar
Praktiske eksempler fra andre helseinstitusjoners forbedringsarbeid, slik at du får tips til eget innsatsområde. Innføring av tavlemøter (forbedringstavle og operativ tavle).

Samling 3 (webinar) 25.januar
Innføring i ulike Lean-verktøy, som verdistrømkartlegging og systematisk problemløsning i form av A3.

Samling 4 (webinar) 1.februar
Hvordan komme i gang med forbedringsarbeid i din organisasjon. Hvordan sikre involvering i arbeidet ved hjelp av teamorganisering, og coaching av alle parter i forbedringsarbeidet.

Det blir hjemmearbeid etter eget ønske, basert på innholdet i kurset samt forbedringsarbeid i egen organisasjon. Det er derfor nyttig å være flere fra samme organisasjon, slik at dere starter med samme kunnskap og kan støtte hverandre i forbedringsarbeid.

EKSEMPLER PÅ RESULTATER AV FORBEDRINGSARBEID I SPESIALISTHELSETJENESTEN:

 • Bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser
  ● Mer optimaliserte administrative prosesser og pasientforløp
  ● Reduserte ventetider og ventelister
  ● Færre avvik
  ● Økt tilfredshet for pasienter, pårørende, ansatte og eksterne samarbeidspartnere
  ● Nedgang i ansattes sykefravær
  ● Redusert bruk av overtid og innleie av personell
  ● Mer rasjonell utnyttelse av medisinsk utstyr og bruk av behandlingsrom
  ● Bedre samarbeid på tvers mellom avdelinger
  ● Frigjort tid til kvalitetsarbeid

Meld deg på

Ved å bestille dette arrangementet kan du delta på alle forekomster. Noen av dem er oppført nedenfor, men det kan være flere.

2022-01-11 12:00 - 2022-01-11 14:00
2022-01-18 12:00 - 2022-01-18 14:00
2022-01-25 12:00 - 2022-01-25 14:00
2022-02-01 12:00 - 2022-02-01 14:00

Påmelding (max 3 deltakere) #7
Tilgjengelig Billetter: Ubegrenset
Påmelding (max 3 deltakere) #7 billetten er utsolgt. Du kan prøve en annen billett eller en annen dato.
Påmelding (4 eller mer deltakere) #7
Tilgjengelig Billetter: Ubegrenset
Påmelding (4 eller mer deltakere) #7 billetten er utsolgt. Du kan prøve en annen billett eller en annen dato.

Lokal tid

 • Tidssone: America/New_York
 • Dato: jan 11 2022
 • Tidspunkt 06:00

Kostnad

6400 NOK
Microsoft Teams

Lokasjon

Microsoft Teams
Kategorier
Flowit

Arrangør

Flowit
Telefon
(+47) 52 73 73 33
E-post
flowit@flowit.no
Nettsted
https://flowit.no/
Meld deg på
QR-kode