Home Events Kontinuerlig forbedring med Lean i industrielle bedrifter
industry

Kontinuerlig forbedring med Lean i industrielle bedrifter

TIDSPUNKT (4 dager)

KURSETS MÅLSETTING

Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I løpet av kurset vil du kunne starte forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Du vil få verktøy til å gjøre noe med plunder og heft i arbeidshverdagen. Veiledning hjelper deg i gang med forbedringsarbeidet.

Programmet passer for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner, som ønsker å skape en bedre arbeidshverdag der mottoet er “Rett person på rett sted, til rett tid og i riktig mengde”.

KURSINNHOLD

E-læringskurs mellom webinarene. -Veiledning mot egen arbeidsplass i grupper. (også etter gjennomført kurs)

Webinarene Kurset har fire webinarer. Undervisningen gir deg tips, råd og verktøy som du kan bruke til eget forbedringsarbeid. Webinarene tar opp temaer fra e-lærinskurset.

E-læringskurs Du vil få innføring i hvordan du kan bruke Lean-verktøy i din organisasjon, og hvordan det kan bidra til å nå interne mål og imøtekomme andres forventninger. Det blir blant annet innføring i bruk av tavlemøter, som kan synliggjøre arbeid og resultater med tanke på forbedringer.

Samling 1 (webinar) Innføring i Lean: Hva innebærer bruk av Lean for din organisasjon? Prinsippene i Lean; å se helheten, fokus på kunde og kundeverdi. Ansattes opplevelser av hvordan ting fungerer, forankring, involvering i pågående og nye forbedringsarbeid. Når vi våre mål?

Samling 2 (webinar) Praktiske eksempler fra andre virksomheters forbedringsarbeid, slik at du får tips til eget innsatsområde. Innføring av tavlemøter (forbedringstavle og operativ tavle).

Samling 3 (webinar) Innføring i ulike Lean-verktøy, som verdistrømkartlegging og systematisk problemløsning i form av A3.

Samling 4 (webinar) Hvordan komme i gang med forbedringsarbeid i din organisasjon. Hvordan sikre involvering i arbeidet ved hjelp av teamorganisering, og coaching av alle parter i forbedringsarbeidet.

Det blir toveis dialog, gruppearbeid og mulighet for hjemmearbeid med tilbakemelding basert på innholdet i kurset samt forbedringsarbeid i egen organisasjon. Det er derfor nyttig å være flere fra samme organisasjon, slik at dere starter med samme kunnskap og kan støtte hverandre i forbedringsarbeid.

EKSEMPLER PÅ RESULTATER AV FORBEDRINGSARBEID:

● Bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser ● Mer optimaliserte administrative prosesser. ● Reduserte ventetider og backlog ● Færre avvik ● Økt tilfredshet for kunder, ansatte og eksterne samarbeidspartnere ● Nedgang i ansattes sykefravær ● Redusert bruk av overtid og innleie av personell ● Mer rasjonell utnyttelse av produksjonsutstyr ● Bedre samarbeid på tvers mellom avdelinger ● Frigjort tid til kvalitetsarbeid

Meld deg på

By booking this event you can attend all occurrences. Some of them are listed below but there might be more.

2021-04-20 12:00 - 2021-04-20 14:00
2021-04-30 12:00 - 2021-04-30 14:00
2021-05-12 12:00 - 2021-05-12 14:00
2021-05-28 12:00 - 2021-05-28 14:00

Påmelding
Tilgjengelig Billetter: Ubegrenset
Påmelding billetten er utsolgt. Du kan prøve en annen billett eller en annen dato.

Kostnad

Kr 6,400
Microsoft Teams

Sted

Microsoft Teams
Kategori

Arrangør

Svein Amundsen
Telefon
+47 901 46 572
E-post
svein@flowit.no
Meld deg på

Foredragsholder

  • Kåre Pedersen
    Kåre Pedersen
    Bedriftsrådgiver

    Jobber med forbedringsarbeid. Utdannet petroleumsingeniør og bedriftsøkonom. Har leder erfaring primært fra olje- og gassindustrien. Han har vært med på opp- og nedturene i bransjen, og har lært hvor viktig det er at organisasjoner driver med systematisk forbedringsarbeid for å greie tøffe tider.

QR-kode