Home Events Kontinuerlig forbedring med Lean i industrielle bedrifter #1
industry

Kontinuerlig forbedring med Lean i industrielle bedrifter #1

TIDSPUNKT (4 dager)

KURSETS MÅLSETTING

Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I løpet av kurset vil du kunne starte forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Du vil få verktøy til å gjøre noe med plunder og heft i arbeidshverdagen. Veiledning hjelper deg i gang med forbedringsarbeidet.

Programmet passer for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner, som ønsker å skape en bedre arbeidshverdag der mottoet er “Rett person på rett sted, til rett tid og i riktig mengde”.

KURSINNHOLD

E-læringskurs mellom webinarene. -Veiledning mot egen arbeidsplass i grupper. (også etter gjennomført kurs)

Webinarene Kurset har fire webinarer. Undervisningen gir deg tips, råd og verktøy som du kan bruke til eget forbedringsarbeid. Webinarene tar opp temaer fra e-lærinskurset.

E-læringskurs Du vil få innføring i hvordan du kan bruke Lean-verktøy i din organisasjon, og hvordan det kan bidra til å nå interne mål og imøtekomme andres forventninger. Det blir blant annet innføring i bruk av tavlemøter, som kan synliggjøre arbeid og resultater med tanke på forbedringer.

Samling 1 (webinar) Innføring i Lean: Hva innebærer bruk av Lean for din organisasjon? Prinsippene i Lean; å se helheten, fokus på kunde og kundeverdi. Ansattes opplevelser av hvordan ting fungerer, forankring, involvering i pågående og nye forbedringsarbeid. Når vi våre mål?

Samling 2 (webinar) Praktiske eksempler fra andre virksomheters forbedringsarbeid, slik at du får tips til eget innsatsområde. Innføring av tavlemøter (forbedringstavle og operativ tavle).

Samling 3 (webinar) Innføring i ulike Lean-verktøy, som verdistrømkartlegging og systematisk problemløsning i form av A3.

Samling 4 (webinar) Hvordan komme i gang med forbedringsarbeid i din organisasjon. Hvordan sikre involvering i arbeidet ved hjelp av teamorganisering, og coaching av alle parter i forbedringsarbeidet.

Det blir toveis dialog, gruppearbeid og mulighet for hjemmearbeid med tilbakemelding basert på innholdet i kurset samt forbedringsarbeid i egen organisasjon. Det er derfor nyttig å være flere fra samme organisasjon, slik at dere starter med samme kunnskap og kan støtte hverandre i forbedringsarbeid.

EKSEMPLER PÅ RESULTATER AV FORBEDRINGSARBEID:

● Bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser ● Mer optimaliserte administrative prosesser. ● Reduserte ventetider og backlog ● Færre avvik ● Økt tilfredshet for kunder, ansatte og eksterne samarbeidspartnere ● Nedgang i ansattes sykefravær ● Redusert bruk av overtid og innleie av personell ● Mer rasjonell utnyttelse av produksjonsutstyr ● Bedre samarbeid på tvers mellom avdelinger ● Frigjort tid til kvalitetsarbeid

Meld deg på

By booking this event you can attend all occurrences. Some of them are listed below but there might be more.

2021-05-28 12:00 - 2021-05-28 14:00

Påmelding (max 2 deltakere) NOK
Tilgjengelig Billetter: Ubegrenset
Påmelding (max 2 deltakere) billetten er utsolgt. Du kan prøve en annen billett eller en annen dato.
Påmelding (3 eller mer deltakere) NOK
Tilgjengelig Billetter: Ubegrenset
Påmelding (3 eller mer deltakere) billetten er utsolgt. Du kan prøve en annen billett eller en annen dato.

Kostnad

Kr 6400
Microsoft Teams

Sted

Microsoft Teams
Kategori

Arrangør

Svein Amundsen
Telefon
+47 901 46 572
E-post
svein@flowit.no
Meld deg på

Foredragsholder

  • Kåre Pedersen
    Kåre Pedersen
    Bedriftsrådgiver

    Jobber med forbedringsarbeid. Utdannet petroleumsingeniør og bedriftsøkonom. Har leder erfaring primært fra olje- og gassindustrien. Han har vært med på opp- og nedturene i bransjen, og har lært hvor viktig det er at organisasjoner driver med systematisk forbedringsarbeid for å greie tøffe tider.

QR-kode