Forbedringsarbeid skaper verdi

Hvordan skaper forbedringsarbeid verdi? Hvilken innvirkning har det for å skape involvering og eierskap til virksomheten hos dine ansatte?

Har du tenkt på hvordan forbedringsarbeid i virksomheten skaper verdi? Hvilken innvirkning det har for å skape involvering og eierskap til virksomheten hos dine ansatte? Dette fikk de ansatte i Risanger & Sønn oppdage etter at de fikk innføring i og iverksatte Lean på arbeidsplassen.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) definerer arbeidsmiljø slikt: “Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.” Å skape et godt arbeidsmiljø er noe man til enhver tid må jobbe med – og det sammen! Dette er noe vi i Flowit bistår våre kunder i. Vi er opptatt av at ansatte skal fremsnakke egne produkter og sin egen arbeidsplass, og har man et godt arbeidsmiljø er en av bieffektene nettopp dette.

Men hvordan oppnår man godt arbeidsmiljø i virksomheten? Det handler om god organisering og godt planlagt arbeid. Dette vil man oppnå ved å ha klare roller der arbeidsoppgaver er spesifisert. Det bør likevel være mulighet for de ansatte å ha kontroll over sin egen arbeidssituasjon, dette vil bidra til økt engasjement, større tilhørighet til arbeidsplassen og at man arbeider mer effektivt med de arbeidsoppgaver man har fått tildelt. Viktig er det at både ledelse og ansatte gir støtte til hverandre med gode tilbakemeldinger og positivitet for det arbeidet som har blitt gjort. Dette gir økt mestring og effektivitet i videre arbeid, samtidig som man skaper tillit til hverandre. En god balanse mellom den innsatsen som legges i arbeidet og den belønningen man får har stor betydning for arbeidsmiljøet. Fornøyde ansatte vil igjen skinne gjennom og sørge for økt rekruttering og salg for virksomheten.

Risanger & Sønn vant Årets Lean Produktivitetspris på Leankonferansen “Den nye normalen” som gikk av stabelen 8-9. september. Daglig leder Sjur Risanger kunne fortelle at deres resultater i 2021 ble oppnådd gjennom målrettet arbeid. De benyttet Lean-metoden og satte alt arbeid i system der de ansatte kunne følge prosjektenes plan, drift og evaluering til enhver tid samt sikre at gjennomføringen gikk etter fremdriftsplan. Resultatene av det arbeidet som ble gjort viste at virksomheten med en involverende planlegging oppnådde flyt i prosjektene. De oppnådde også gode faglige og økonomiske resultater. Bieffekten ved dette ble at de dro det samme fokuset videre på andre prosjekter, derav økt bunnlinje noe de naturligvis er stolte over.

Kilde:
Faktabok om arbeidsmiljø og helse (2021). STAMI-rapport, årgang 22, nr. 4, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt

Andre nyheter

Skroll til toppen