Forbedringslederskolen besøker Rema 1000 Distribunalen

Forbedringsarbeidet er godt i gang hos Rema 1000. Til stor inspirasjon for Forbedringslederskolen.

Forbedringslederskolen som startet opp vår 2021 er i ferd med å ferdigstilles.  Kurset utdanner dyktige forbedringsledere for virksomhetene, og i løpet av kurset skal man skal starte forbedringsarbeid i egen virksomhet.  I løpet av 10 dager fordelt på 5 samlinger som deltagerne ønsker skal være fysisk og ikke på teams, så jobbes det med en rekke ulike oppgaver, de møter 4 ulike virksomheter som alle er ulik den hverdagen deltagerne har.

Denne samlingen var på Rema 1000 sitt distribusjons lager på Sandnes.  Her er de godt i gang med forbedringsarbeid, og dette er en spennende plass å besøke med tanke på logistikk og bærekraft.  Deltagerne fikk god innsikt i hvordan forbedringsarbeidet er godt forankret i Odd Reitan sine visjonære ideer, og verdiene for hele konsernet.  Bildene viser utsnitt av det majestetiske lageret, en av tavlene ute i produksjonen og imponerende utmerkelser dette teamet har fått.

Deltagerne har i løpet av kurset gjennomført Grønn Belte Sertifisering, og nå gjenstår det bare at alle skal levere sin Sort Belte case, som skal beskrive forbedringsarbeidet i egen virksomhet.  På kurset denne gangen har vi hatt deltagere fra industri, helse, kommune, konsulent og offshore.  Alle blir utfordret på å «oversette» det de lærer til egen virksomhet, men samtidig er læringen langt større når ikke alt kommer «ferdig tilrettelagt».

Fakta:
Forbedringslederskolen i regi av TPM-Lean Brukernettverket og Flowit har utdannet mange 100 forbedringsledere i over 10 år!  Dette er et praktisk ledertreningsprogram der vi baserer læringen på lean, kvalitetsledelse og eget forbedringsarbeid.

Kurset gjennomføres normalt over 6 mnd. fordelt på 5 samlinger á 2 dager.  4 av disse er ute i medlemsbedrifter og 1 på hotell.
De mest lærerike samlingene har vi ute hos medlemsbedrifter.  Studentene lærer mer, og vertsbedriften får masse forbedringsinnspill som de kan ta inn i driften sin.  Studentene gir bestandig høy skår på innhold, gjennomføring og nettverksbygging i løpet av kurset.

Les mer om Forbedringslederskolen her

Andre nyheter

Skroll til toppen