Vi gjør Norge bedre sammen med våre kunder ved å realisere det menneskelige potensialet.

improvement

Våre fire grunnprinsipper er:

  • Fra strategi til resultat
  • Gode arbeidsprosesser
  • Utvikling av kunder, leverandører og ansatte
  • Kontinuerlig forbedringsarbeid

Utvikling av kunder, leverandører og ansatte handler om menneskene i våre arbeidsprosesser. Vi tror at om man har fokus på å hjelpe ansatte med å nå deres fulle potensiale, vil organisasjonen lettere nå sine mål. For å nå potensialet må man jobbe med kultur, holdninger og verdigrunnlag.

En av metodene vi bruker i dette arbeidet kalles “Jungiansk Type Index” hvor de ansatte tar den Jungianske personlighetstesten. De sofistikerte resultatene, som har dokumentert høy kvalitet, hjelper oss med å forstå de ansattes styrker, områder som trenger utvikling, hvordan de lærer, hvordan de kommuniserer, med mer. Testen er designet slik at man finner ut hva som karakteriserer den enkelte ansatt. Resultatet kan noen ganger komme som en overraskelse for både arbeidsgiver og ansatt.

Vi bruker resultatene av testene til å sette sammen en teamrapport som brukes til å styrke samhold og samhandling, samt redusere konfliktnivået slik at alle i teamet kan yte på et høyere nivå. Dette arbeidet gjøres gjennom flere samlinger. Ledere kan bruke resultatene til å evaluere og kartlegge jobbroller, endre prosesser, og gi en mer skreddersydd opplæring av hver ansatt slik at alle yter bedre på arbeidsplassen.

Ved gjøre disse endringene vil de ansatte få utfolde seg hvor de er best. Man vil se at prosessene flyter bedre, samt at man lettere oppnår forbedringer og resultater. Som en følge av dette vil de ansatte forstå hverandre bedre, ha høyere trivsel og jobbe bedre i team.

Jeg vil vite mer om JTI verktøyet

Navn(Påkrevd)
Samtykke(Påkrevd)
Jeg samtykker til at opplysningene om min påmelding kan lagres på nettsiden og i SuperOffice. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og informasjonen vil bli slettet. Personvernerklæring