Flowit er et konsulent selskap med senior erfaring innen TPM og Lean. Vårt kjennetegn er at vi vektlegger arbeid med menneskene i din virksomhet. Vi mener at ved å involvere alle i forbedring av egen arbeidssituasjon, får vi endringene som styrker konkurransekraft og tjenestekvalitet for bedrifter og virksomheter​ Vi tilpasser vår bedriftsrådgivning, våre kurs og konferanser til ditt behov​.

Skriv til oss
person

Tom Ivar Omdahl
Daglig leder

Støtter i dag Lean prosesser i mange ulike bransjer. Elektro teknisk utdannelse og økonom fra BI. Har jobbet med ledelse og støttefunkjsoner på alle nivåer. Utvikler og etablerer merkevarer ved å jobbe med standardisering og kontinuerlig forbedring basert på beste praksis innen salg, teknikk, service og administrasjon.

person

Hans Monsen
Bedriftsrådgiver

Jobber med langsiktig Lean forbedringsprosesser. Utdannet sivilingeniør maskin og har erfaring som vedlikeholdssjef, teknisk sjef, produksjonssjef, forsker og daglig leder.  Erfaring fra Equinor og IBM – både prosjektledelse og industrielle investeringsprosjekter.

person

Thorleif Sire
Endringsleder

Thorleif  er en strategisk rådgiver som inspirerer til langsiktig og systematisk  forbedringsarbeid. Han brenner for å overføre vår læring slik at dere selv skaper langsiktige resultater for deres virksomhet og samfunnet.

person

Oddbjørn Jensen
Salg & konsulent

Dyktig til å kommunisere og forstå hva du som kunde trenger. Setter seg inn i utfordringene for så å generere gode løsninger. Skaper engasjement, eierskap og motivasjon. Kommuniserer enkelt og forståelig.

person

Lise Mari Langkås
Marked

Lise Mari er utdannet kokk og næringsmiddelteknikker. Har solid erfaring fra stort catering firma som prosjektansvarlig. Hun sitter på administrative oppgaver, regnskap, markedsføring og koordinerer kurs og konferanser.

person

Arild Nilsen
Endringsleder

Lang erfaring innen kontinuerlig forbedring og Lean . Lean utdannelse fra NTNU og Lean SixSigma Green Belt Certifisert fra Amelior Center for Excellence i Belgia. Styremedlem i Lean Forum Østfold. Tidligere jobbet som Operation Manager , Lean Navigatør og Gemba Coach. Jobbet med Lean og kontinuerlig forbedring  i Kina og Belgia.

Alltid fokus på Menneske, Prosess og Produkt med kunden i sentrum.

person

James Persson
Salg & strategisk rådgivning

Ansvar for marked og salg i Flowit. Setter våre kunder istand til å skape bedre produkter, tjenester, prosjekter og fornøyde medarbeidere. Dette gir sunn økonomi og vekst i markedet.

person

Adrian Strand
Salg & konsulent

Bacholergrad i økonomi og administrasjon med fordypelse i strategi. Jobbet flere år med salg inn mot B2B markedet. Dyktig på å forstå kundens behov og jobbe strategisk for å oppnå mål. Kommuniserer godt og skaper engasjement gjennom høy fart og positiv holdning.

Jonn Hafredal

Jonn Hafredal
Kvalitet & Konsulent

Hever våre leveranser til kunde ved skarpt internt analysearbeid. Utfører også interne kvalitetsrevisjoner samt ståstedsanalyser.

Skriv til oss

Name
Hvordan ønsker du at vi kontakter deg?(Påkrevd)