Avinor.

Opplæring Lean og kontinuerlig forbedring.

Seniorrådgiver HR

Avinor

«Flowit har tatt seg tid til å forstå Avinors virksomhet, lytter og utfordrer medarbeidere på deres antakelser og måte å jobbe på. Opplegget er skreddersydd og tilpasset vår virksomhet»

Informasjon

  • 44 flyplasser
  • 3000 ansatte
  • 11,7 Milliarder i omsetning
  • 50 Milloner passasjerer pr år

Kontaktperson

Ragnhild Staff

Sjef HR/Organisasjonsutvikling

Mobil: 917 51 330

Oppdraget.

Oppstart mai 2017 – pågår. Kontinuerlig forbedring/Lean er et strategisk satsningsområde for Avinor, der målsetninger er å skape en felles forbedringskultur for hele konsernet. Det er inngått rammeavtale med Flowit AS om opplæring for å realisere denne strategien. Flowit har utviklet et opplæringssystem som gjennomføres i hele konsernet. Basisopplæring i Lean og kontinuerlig forbedring tilpasset alle ansatte. Opplæring av interne veiledere i Lean og kontinuerlig forbedring. Kursprogram for ledere og fagspesialister som skal ha en ledende roller i forbedringsarbeidet. Workshop for enheter som ønsker å benytte Lean og kontinuerlig forbedring som metode for effektivisering. Rådgivning, veiledning og prosjektkoordinering. Ca 300 har deltatt på disse kursene. Meget gode tilbakemeldinger.

Think.

Utfordre – Mentale modeller – Lean

Learn.

Konkret utfordring – Prinsipper – Læring

Do.

Nær kunde – Løs problemer – Resultater

Ta kontakt.

Tel: (+47) 91 32 60 20

Epost: flowit@flowit.no

Besøksadresse: Nygaardsgata 33, 1606 Fredrikstad

Postadresse: Postboks 154, 1601 Fredrikstad

Flowit logo hvit

© 2019 Flowit AS
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Personvernerklæring