Elverum Kommune.

Kontinuerlig forbedring for økt kvalitet og økt tjenesteproduksjon i alle kommunens tjenester.

Inger J. Sorkmoen

Sektor for Familie og helse

«Vi har hatt veldig nyttig prosessbistand, og bistand  til å jobbe med målfokus, både i planverk og tavlemetoden. Fokus har vært på digitalisering i barnevernet, og derav mye arbeid rundt  rutiner, endringer/flyt og gevinst vurdering av endringer. De har bistått oss i å få kontakt med andre kommuner som er i samme prosess som har blitt vårt nettverk.

Vi har også fått nyttige verktøy, godt tips til bruk av modeller til  bl.a driftstavler og prosjektplaner. Lena/Flowit har vært lett tilgjengelige og en positiv samarbeidspartner for oss.»

Åge Rune Engebretsen

Enhetsleder PPT/Logopedtjenesten

«Om Flowit vil jeg si at endringslederen har vært utrolig dyktig i måten hun har satt seg inn i vår hverdag, hvordan
hun har oppfattet våre utfordringer og gitt oss forslag til hvordan vi kan arbeide med disse
uten å overstyre oss i tjenesten.

Måten Lena arbeider på er fyllt med kunnskap, ydmykhet og
humor. Vi kunne etter min mening ikke fått en bedre veileder!»

Informasjon

 • 11 barneskoler
 • 10000 arbeidplasser
 • 1400 ansatte (2019)
 • 21164 innbyggere (2019)
 • 1,1 Milliard i omsetning (2019)

Kontaktperson

Aasmund Hagen
Assisterende Rådmann
Mobil: 970 77 608

Oppdraget.

Effektiviseringsarbeid etter kjente og utviklede konsepter innenfor arbeidsmetodikken LEAN. Kommunen har gjennom anbudskonkurranse gjort avtale med Flowit som leverandør for anskaffelsen.

 • Barneverntjenesten – implementering av mobilt barnevern, digitalt arkiv og Svar Ut.
 • PRO / Familie og helse – Prosjekt for utvikling av en helhetlig hjemmetjeneste
 • Bo- og integreringstjenesten – forbedring av flyt i prosessene med integrering.
 • Sektor for familie og helse – Kartlegging av det helhetlige tjenestetilbudet til barn og unge i kommunen.
 • PRO – Tjenestekontoret – Forbedre flyt i vedtaksprosess,
  tjenesteproduksjon og bruk av elektronisk IP.
 • Byggesakstjenesten – Forbedring av flyt i vedtaksprosessen, digitalisering og etablere systematisk arbeid med forbedring og læring.
 • IKT – Bruk av Flowmetoden i utvalgte digitaliseringsprosjekter for å forstå dagens flyt og arbeidsmetoder, strukturere og forbedre flyt, samt etablere systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring.
 • Helsestasjonstjenestene – etablere systematisk arbeid med forbedring og læring.
 • Rådmannens ledergruppe – våre ledelsesprosesser, opplæring i LEAN-verktøy.
 • Utvikle effektive møter, etablere visuell ledelse til støtte i daglig drift og utviklingsarbeid i Helsestasjon, Arealplan, Byggesak, PPT og skoler.
 • Øke andel verdiskapende samhandling mellom barn og voksne i Sorenskrivergården barnehage og Husmorlagets hus barnehage.
 • Rådgivning til utvikling av moduler for Kontinuerlig forbedring i kommunens lederopplæring.

Flowit har hatt det operasjonelle ansvaret for prosjektledelse og rapporterer jevnlig til rådmann. Flowit har også bidratt med strategisk rådgivning og organisasjonsrådgivning i pågående prosesser i kommunen.

Think.

Utfordre – Mentale modeller – Lean

Learn.

Konkret utfordring – Prinsipper – Læring

Do.

Nær kunde – Løs problemer – Resultater

Ta kontakt.

Tel: (+47) 91 32 60 20

Epost: flowit@flowit.no

Besøksadresse: Nygaardsgata 33, 1606 Fredrikstad

Postadresse: Postboks 154, 1601 Fredrikstad

Flowit logo hvit

© 2019 Flowit AS
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Personvernerklæring