Forsvarsmateriell.

Utvikling av Lean E-lærings kurs

Innkjøper

Forsvarsmateriell

«Kursene er praktisk rettet og hjelper oss i å benytte verktøy for kontinuerlig forbedring i hverdagen. God faglig forankring og stabil plattform.»

Informasjon

  • 30 prosent av Forsvarsbudsjettet
  • 250 investeringsprosjekter
  • 13 milliarder (budsjett)
  • ca 1300 ansatte

Oppdraget.

Utvikling av e-læring i Lean på delt plattform. Kursene danner basis for opplæringen i Lean for ledere og personell med et særskilt ansvar for kontinuerlig forbedring hos Forsvarsmateriell.

Kursene omfatter Lean gult belte og Lean leder.