Forsvarsmateriell.

Utvikling av Lean E-lærings kurs

Innkjøper

Forsvarsmateriell

«Kursene er praktisk rettet og hjelper oss i å benytte verktøy for kontinuerlig forbedring i hverdagen. God faglig forankring og stabil plattform.»

Informasjon

  • 30 prosent av Forsvarsbudsjettet
  • 250 investeringsprosjekter
  • 13 milliarder (budsjett)
  • ca 1300 ansatte

Oppdraget.

Utvikling av e-læring i Lean på delt plattform. Kursene danner basis for opplæringen i Lean for ledere og personell med et særskilt ansvar for kontinuerlig forbedring hos Forsvarsmateriell.

Kursene omfatter Lean gult belte og Lean leder.

Think.

Utfordre – Mentale modeller – Lean

Learn.

Konkret utfordring – Prinsipper – Læring

Do.

Nær kunde – Løs problemer – Resultater

Ta kontakt.

Tel: (+47) 91 32 60 20

Epost: flowit@flowit.no

Besøksadresse: Nygaardsgata 33, 1606 Fredrikstad

Postadresse: Postboks 154, 1601 Fredrikstad

Flowit logo hvit

© 2019 Flowit AS
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Personvernerklæring