Optimar.

Industrielle automatiserte fiskefabrikker til hele verden. Ny flyt fra A til Å som bidro til ekstrem vekst i markedet.

Leder

Optimar

«Flowit har vært med å legge grunnstenen for vår vekst»

Informasjon

  • More than 80 years experience
  • 456 employees
  • 90+ within engineering and R&D
  • 800+ installations worldwide
  • 24/7 availability and service
  • >50% of all production exported
  • 40% annual organic growth since 2014

Kontaktperson

Peder Stette
EVP CTO
Mobil: 934 26 299

Oppdraget.

Produksjon i fire land og på seks ulike lokasjoner. Optimar har startet et forbedringsprogram for optimal drift ved anvendelse av Lean og Lean ledelse. Flowit yter bistand til generell effektivitetsforbedring med fokus på innføring av Lean. Opplæring, prosjektledelse, rådgivning (endringsledelse, organisasjonsutvikling) og lederutvikling. Sentralt i arbeidet er å identifisere bedriftens prosesser/virksomhet og å forbedre flyten i disse. Flowit har også bistått med planlegging av og gjennomføring av kommunikasjonsplaner og forankringsprosesser. Sentralt i arbeidet er fokus på å styre og utvikle rett kompetanse både på endringsarbeid og fagarbeid. Lederutvikling, medarbeiderutvikling og støtte av utvidet ledergruppe med tillitsvalgte.

Think.

Utfordre – Mentale modeller – Lean

Learn.

Konkret utfordring – Prinsipper – Læring

Do.

Nær kunde – Løs problemer – Resultater

Ta kontakt.

Tel: (+47) 91 32 60 20

Epost: flowit@flowit.no

Besøksadresse: Nygaardsgata 33, 1606 Fredrikstad

Postadresse: Postboks 154, 1601 Fredrikstad

Flowit logo hvit

© 2019 Flowit AS
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Personvernerklæring