«Learning is not the learning of facts, but the training of the mind to think.» – Albert Einstein

NOMINASJON LEAN PRISER

Under Årets Lean Nettverkskonferanse i september feirer vi bedrifter som har oppnådd suksess med Lean.

Vi har fire priskategorier: Årets Lean Pris, Inspirasjonspris, Produktivitetspris og Lean Lederpris. Nominer din egen eller en annen bedrift som fortjener anerkjennelse for deres Lean-suksess!

Klikk under for å laste ned PDF. Skjemaene fungerer best om du laster ned PDFene til PCen. Husk å lagre filen etter at du har fylt ut søknaden. Søknaden sendes til sekretariatet til Lean Brukernettverket ved Tom Ivar Omdahl tom.ivar@flowit.no

Vi ser at Lean prisvinnere blir forbilder, opplever positiv oppmerksomhet fra kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Mediedekningen kan også være en stor motivator til å løfte forbedringsarbeidet videre.

Årets Lean Pris

 • Hele bedriften «styres» etter de grunnleggende Lean prinsipper, så vel på strategisk som på det verdibaserte nivå.
 • Konkurransekraft er forsterket markant
 • Produktivitet, presisjon og kvalitet er betydelig styrket
 • Stort eierskap til forbedringsprosessen i hele organisasjonen med stor motivasjon og høy trivsel
 • Fokus på HMS, lavt sykefravær og høy grad av kompetanseutvikling.

Årets Inspirasjonspris

 • Prisen kan gå til en enkel person, team/avdeling eller bedrift
  Oppmerksomhet
 • Spredning intern og høy effekt av dette
  Inspirasjon til andre avdelinger og/eller virksomheter
 • I forbindelse med resultater av Lean arbeidet, det være seg arbeidsmetoder, målinger, resultater eller andre elementer har blitt eksponert med intern og/eller eksternt positiv omtale (intern avis, infoskjermer, posters etc.).

ÅRETS PRODUKTIVITETSPRIS ​

 • Kan gå til en gruppe, en avdeling, eller en bedrift
 • OEE utvikling i særklasse.
 • Økt produktivitet / produksjon i forhold til innsats
 • Vise til at Lean som metode har resultert i bedre trivsel hos ansatte, og at sykefraværet er redusert.

ÅRETS LEAN LEDER

 • Leve etter Lean prinsippene og holde fanen omkring Lean implementering og Lean ledelse høyt.
 • Gjennomføre markant resultatforbedring og/eller snuoperasjoner i bedriften.
 • Markere seg i mediebildet eller i næringslivet rundt som en flaggbærer for Lean filosofien og Lean prinsippene.
 • Være et forbilde så vel internt i virksomheten som eksternt i sin bransje/nettverk.

Årets LEANPRIS 2023
GJESDAL KOMMUNE

Gjesdal kommune styres etter LEAN prinsippene både på strategisk og verdibasert nivå. Dette betyr at kundene eller brukerne opplever stor grad av kundeverdi. Kommuen har utmerket seg i benchmark mot tilsvarende virksomheter og dette skyldes blant annet stort eierskap til forbedringsprosesser i hele organisasjonen. Gjennom sitt stødige og konsekvente arbeid har Gjesdal kommune betydelig styrket seg på kvalitet og leveranse de siste 6-7 årene.

ÅRETS INSPIRASJONSPRISER 2023

COOP SØRVEST

Med forbedringsinitiativet “Smarte butikker” i mer enn 100 avdelinger spredt over et stort geografisk område, startet Coop både piloten og oppstarten av hovedprosjektet under Covid. Oppstarten ble forbilledlig organisert og de hadde stort fokus på opplæring av nøkkelpersonale. De ulike forbedringsinitiativene er svært godt tilpasset og godt kundefokus er sentralt.

YDRA

Ydra har hatt stort fokus på struktur. Både i form av møter og ved hjelp av 5S. Ydra har også sterkt fokus på kontinuerlig forbedring i form av bærekraftsarbeidet sitt. Gjennom sitt bærekraftsarbeid og produkter som har eksistert i mange mange år blir slogan de jobber under veldig naturlig; «Build To Last». 

Årets Lean LEDER 2023
LINDA KIDØY PEDERSEN

Linda brukte Covid-19 til refreshe Lean-læring hos alle operatørene. Covid ble også brukt til å endre holdninger, noe som beviste at operatørene er fullt kompetente til å ta egne avgjørelser og styre mye selv. Kidøy Pedersen har hatt stort fokus på kvalitet og HMS, og at grunnforutsetningene må være på plass før produksjonen starter. Hun er en pådriver for den digitale reisen, startet implementering av DigiLean i fabrikken i Bergen, som så ble videreført til resten av fabrikkene i Norge, Sverige, UK og Finland.

Skroll til toppen