Hvordan bygge en prestasjonskultur i praksis

Fra Partnerkonferansen 2017

Høstens partnerkonferanse for NCE Smart Energy Markets hadde fokus på mulighetsrommet i klyngen, samhandling og prestasjonkultur.

Inntoget av nye teknologier og økt forbrukermakt utfordrer eksisterende forretningsmodeller og markedsposisjoner. Hvorfor lykkes noen aktører bedre enn andre i denne store omstillingen av norsk næringsliv? Hva bør vi, som kommune, bedrift eller organisasjon, gjøre for å kunne prestere bedre enn konkurrentene i fremtiden?

 

Under kan du se Flowits foredrag fra NCE Smart Energy Markets’ partnerkonferanse i november.

«Hvordan bygge en prestasjonskultur i praksis» 
(Thorleif Sire, Flowit):