OL (Organisatorisk Læring) – 5. øvelse: 5x hvorfor

Dagens øvelse, 5x hvorfor, er en godt utprøvd metode for rotårsaksanalyse utviklet av mr. TPS Taiichi Ohno.

Vi overlater derfor ordet til Ohno:

«Når du blir konfrontert med et problem, har du noengang stoppet opp og spurt hvorfor fem ganger? Det er vanskelig å gjøre, selv om det høres lett ut. For eksempel, hva om en maskin stoppet å virke:
1. Hvorfor stoppet maskinen? – En sikring røk pga. overbelastning.
2. Hvorfor ble den overbelastet? – Lageret var ikke tilstrekkelig smurt.
3. Hvorfor var ikke lageret tilstrekkelig smurt? – Smørepumpen virket ikke slik den skulle.
4. Hvorfor virket ikke smørepumpen? – Akslingen var utslitt.
5. Hvorfor var akslingen utslitt? – Filteret var ikke festet og skrapmetall kom inn.
Å repetere hvorfor fem ganger hjelper oss å avdekke rotårsaken og rette denne.»
– Taiichi Ohno, Toyota Production System – Beyond Large-Scale Production. side 17.

Dagens øvelse:

Kanaliser din indre 3-åring, finn deg et problem og spør deg selv (og andre) hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor.
Lykke til!