Oppføringer av Thorleif Sire

Leandag torsdag 13.september 2018 Elverum

Elverum kommune og Flowit har for tredje gang gleden av å invitere til Leandag på Norsk Skogmuseum Elverum torsdag den 13. september 2018.  Elverum Kommune forteller om sitt Leanarbeid, og det kommer andre spennende foredragsholdere: Bjørn Fauchald er rådmann i Vestre Toten kommune. Han har arbeidet i kommunen siden 1988. Rådmann siden 2010. Vestre Toten […]

Fra ressurseffektivitet til flyteffektivitet i byggesak

Flowit og Elverum kommune arrangerte Lean dag den 8. september 2016. Byggesak i Elverum kommune holdt et foredrag om hvordan de får bedre flyt i saksgangen. Hver saksbehandler jobber nå med færre saker samtidig.  De opplever også færre omstarter av saker.  En enkel prioriteringsmatrise blir brukt for å få mest mulig flyt i arbeidet. Resultatet: Med Lean […]