OL (Organisatorisk Læring) – 4. øvelse: Fiskebeinsdiagram!

Fiskebeinsdiagram, et godt leanverktøy for problemløsning.

Gratulerer til en ny norsk gullvinner hver dag! Øvelse gjør mester!

Men, hva kan du som medarbeider eller idrettsutøveren gjøre når det ikke fungerer? Hvordan gripe an å løse et problem? Problemløsning som sådan og verktøy og hjelpemidler som bidrar til dette er sentralt i Lean!

Generelt bruker vi alt for lite tid på å forstå årsakene til problemene. Vi går rett på tiltak. Einstein skal ha sagt noe slikt: “If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”

Fiskebeinsdiagram er et verktøy for å identifisere potensielle årsaker til et problem eller hendelse.

  1. Begynn med å klart definere selve problemet. Skriv det inn i fiskens hode. (Eksempel: Jeg treffer ikke blink i vind)
  2. Deretter skriver du ned ulike årsaker du kan komme på. Eksempel: Har ikke trent i vind, det blåser mer enn jeg er vant til, jeg glemte å se på vimpelen, pulsen var unormalt høy.
  3. Så kategoriserer du årsakene i ulike grupper. Eksempel: Vær, utholdenhetstrening, konsentrasjon.
  4. Hvert hovedbein som går ut fra fiskens ryggmarg er en slik gruppe. Skriv inn navnet på gruppen ytterst på hovedbeinet og sett inn årsakene på sitt respektive småbein. Eksempel, navn på gruppe kan være «vær», navn på et småbein «det blåser mer enn normalt»
  5. Til slutt går du gjennom de ulike. Er det noe vi har glemt? Er det noe som skal stå et annet sted? Er det en type kategori/årsak vi ikke har tenkt på?

Nå er du godt i gang med å bruke tid på å forstå problemet og kan bevege deg mot løsninger!