OL (Organisatorisk læring) – 9. øvelse: Forutsetninger for flyt

For å skape flyt er det viktig å se etter og fjerne sløsinger, og til hvert problem finnes det ofte et eller flere leanverktøy som kan bidra med å fjerne problemene.

Dette kan vi gjøre ved å vurdere disse 7 forutsetningene for flyt:

     1. ER FORUTGÅENDE AKTIVITET ER AVSLUTTET?

 • Dersom ikke forutgående aktivitet er avsluttet, må vi vente eller eventuelt ferdigstille det som skulle vært gjort før vi kan starte på det vi selv skal gjøre. Det kan føre til forsinkelser og at det igjen oppstår venting eller flaskehalser andre steder.

      2. ER MATERIALE VI TRENGER, FOR Å FÅ FLYT, PÅ PLASS?

 • Dette kan både være informasjon, men også redskaper og råvarer vi skal bruke. Dersom vi ikke har det vi trenger når vi trenger det, vil vi bruke tid på å finne det frem, lete og klargjøre det.
 • Dersom det er for mye materialer rundt oss, vil det også kunne påvirke flyten, fordi vi da bruker tid på å finne det vi faktisk skal ha.

       3. HAR VI DET VI TRENGER AV HJELPEMIDLER ELLER NØDVENDIG UTSTYR?

 • Vet vi hvordan disse skal brukes og er de i orden?
 • Noen ganger kan rett hjelpemiddel gjøre at du kan jobbe enklere, smartere og unngå at feil eller skader oppstår. Andre ganger tenker du kanskje at det er enklere å ikke bruke et hjelpemiddel. Men, om du skader deg, eller gjør feil, vil dette kunne skape større forsinkelser for mange andre enn om du bruker de ekstra sekundene for å jobbe trygt og rett.

       4. HAR VI RETT PERSONELL TIL Å GJENNOMFØRE OPPGAVENE?

 • Har de ansatte den nødvendige kompetansen?
 • Har de ansatte den nødvendige treningen for at prosessen skal flyte godt. Dersom vi har med oss noen som ikke har så mye trening, har vi tatt høyde for det i planleggingen?
 • Bruker vi ressursene våre best mulig?

       5. HAR VI RETT OG NØDVENDIG INFORMASJON FOR Å SKAPE FLYT?

 • Mangler vi informasjon kan prosessen stoppe opp, eller gjøre at vi produserer feil.
 • Hvor kommer informasjonen fra? Har vi kvalitetssikret informasjonen? Er den detaljert nok, eller for detaljert?
 • Er alle involverte informert om eventuelle endringer?
 • Kjenner aller ansatte til gjeldende standarder som knytter seg til prosessen?

       6.  PÅVIRKER AREALET/PLASSEN FLYTEN?

 • Vurder arealet prosessen foregår i. Påvirker avstand flyten i prosessen?
 • Dersom det er stor avtand, forskjellig lokasjon, vil det oppstå behov for transport.
 • Er det plass til å ha det vi trenger tilgjengelig når vi skal bruke det?

       7. ER DET YTRE FORUTSETNINGER SOM PÅVIRKER PROSESSEN?

 • Har vi krav til hvordan og hvor ofte vi skal gjennomføre en aktivitet vi ikke har besluttet selv?
 • Er det krav til til resultat?
 • Vil variasjon i vær, føre og temperatur kunne påvirke prosessen?

Bilde fra «Dette er LEAN» – Modig og Åhlstrøm