Anvender du ressursene dine optimalt?

For å oppnå bærekraftig forbedring må medarbeiderne
drive endringene og lederne lede.

Vi bistår med opplæring, fasilitering og rådgivning
for at din virksomhet når sine mål.

Ledelse

Medarbeider-
utvikling

Effektive
prosesser

Kontinuerlig
forbedring

Flowmetoden – forbedring gjennom ledelse, deltagelse og flyt!

Aktuelt

Japan studietur høst 2019

Bli med oss på studietur til Japan 15. - 22. september! Thorleif…
Tegnet av Jessica Blomsterlund

Leandag torsdag 13.september 2018 Elverum

Elverum kommune og Flowit har for tredje gang gleden av å invitere…

Folk i Fredrikstad 5.juni 2018

Thorleif Sire, gründer av Flowit, intervjuet av Fredriksstad…

Slik samarbeider vi med deg

Vi har fire hjørnesteiner i vår filosofi for hvordan vi ønsker å arbeide sammen med våre kunder.
Disse ligger til grunn for valg og anvendelse av verktøy og metoder.

Brukerdeltagelse og kundefokus

Identifiser det egentlige behovet og inkluder brukeren, deretter løser du utfordringen.

Helhet og langsiktige mål

Vi tenker langsiktig og helhetlig, og synliggjør gevinster underveis.

Bærekraftig endring

Medarbeiderdrevet og lederstyrt. Når medarbeiderne selv driver endringen og ledere utøver god endringsledelse blir endringen varig.

«Respekt for mennesket»

Bred deltagelse sikrer rett endring og god innføring.