Japan studietur høst 2019

Bli med oss på studietur til Japan 15. – 22. september!

Thorleif og Eivind i Flowit ta deg med til røttene i Lean samme med Robert Kusen og Daryl Powell. Det blir fordypning i Toyota Production System og i Toyota Product Development System.

https://flowit.no/nb/japan/

 

Tegnet av Jessica Blomsterlund

Leandag torsdag 13.september 2018 Elverum

Elverum kommune og Flowit har for tredje gang gleden av å invitere til Leandag på Norsk Skogmuseum Elverum torsdag den 13. september 2018. 

Elverum Kommune forteller om sitt Leanarbeid, og det kommer andre spennende foredragsholdere:

Bjørn Fauchald er rådmann i Vestre Toten kommune. Han har arbeidet i kommunen siden 1988. Rådmann siden 2010. Vestre Toten var svært tidlig ute med å bruke Lean prinsipper i sitt forbedringarbeide. Har Vestre Toten noen råd til Elverum, og hva blir viktig i Vestre Toten sitt videre arbeid?

Bjarne Berg Wig har bakgrunn fra Norsk Hydro. Han har skrevet mange lærebøker om Lean og forbedringsarbeide. Han vil snakke om Lean og lærende organisasjoner. Hvordan skal du jobbe med læring og forbedring i egen hverdag ?

Elverum kommune. Nøkkelpersoner fra kommunen forteller om erfaringer, resultater og metoder fra sin innføring av Lean.

 

 

Påmelding: Påmeldingsskjema (trykk her)

Program dagtid

Før lunsj: Inspirasjon og læring.

0900-0915 – Velkommen del 1 – Rådmann Kristian Trengereid EK.
0915-1000 – Mange år med Lean arbeid – Rådmann Bjørn Fauchald Vestre Toten Kommune

1000-1010 – Pause
1010-1025 – Hva betyr dette for meg? – Diskusjon i smågrupper (Blomsterlund / Haugseth)
1025-1115 – Erfaringer til deling fra Elverum kommune.

Innledning – Jessica, Økonomi – Anne, Tjenestekontor – Jessica, Byggsak – Ingrid/Svein, Offentlige anskaffelser – Trude, PRO – Grete T

1115-1200 – Lunsj

Etter lunsj: Inspirasjon og læring

1200-1220 – Velkommen til del 2 – Assisterende rådmann Aasmund Hagen 
1220-1300 – Case Frogn kommune 1.Ansvar eget liv 2.Lean 3. Orden i eget hus – Lena Haugseth

1300-1320 – Pause
1320-1400 – Forestia AS – vårt arbeid og våre erfaringer med forbedringsarbeid og LEAN i produksjon – produksjonssjef Espen Svenneby, Forestia AS, Braskereidfoss

1400-1420 – Pause
1420-1510 – Lærende hverdag  Bjarne Berg Wig – Ekspert på Lean og læring
1510-1525 – Lærende hverdag – Diskusjon i smågrupper

1530-1615 – Debatt  Veien videre for Elverum. Hva krever det?
1615-1700 – Pause – Mulighet for å snakke med foredragsholdere og deltakere

1700 Middag – Forstmann – Norsk Skogmuseum

Program kveldstid – LeanKveld – for de spesielt interesserte

Work shop Bjarne Berg Wig ogEndringsleder Lena Haugseth

1830-1930 – Work shop med tema fra deltakere

 

Ledig stilling i Halden: Leder Infrastruktur i Rejlers Operations

Søknadsfrist snarest! Leder Infrastruktur i Rejlers Operations / Kontorsjef i Halden

Rune Arnesen

Flowit tar oppdrag innen rekruttering. Rune Arnesen har lang fartstid fra blant annet rekruttering, omstilling/outplacement, karrierecoaching/rådgiving og salg.

For øyeblikket kan vi formidle denne ledige stillingen hos en av våre kunder:

Leder Infrastruktur i Rejlers Operations / Kontorsjef i Halden

Om Rejlers;

Rejlers er et av de største og raskest voksende teknologikonsulentselskapene i Norden. Rejlers i Norge leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen, Kristiansand, Arendal, Hamar, Motala og Göteborg. Til sammen er vi ca 400 ansatte med en årlig omsetning på ca 450 MNOK. Vi skiller oss ut ved å kombinere solid kompetanse på digitalisering med bred erfaring og kunnskap om våre kunders virksomhet. Vi inngår i konsernet Rejlers som har 75 år med erfaring som rådgivende kompetanseleverandør til nordisk næringsliv, og som er børsnotert på NASDAQ QMX i Stockholm.

Om Operations;

Vi leverer blant annet moderne «Hybride Skytjenester» som omfatter både drift og kapasitet med et av Norges mest stabile miljøer til konkurransedyktige priser. Forretningsområdet Operations vokser raskt og har opparbeidet spesielt gode referanser innenfor Retail- og Energi sektoren. Vår suksess setter stadig nye krav til oss mht prosesser, effektivitet og leveranser. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og ønsker å bli enda bedre på ledelse og organisering av avdelingene våre. Vi har fokus på å få til en bedre ressursstyring og prioritering for å profesjonalisere oss ytterligere.

Vi setter kunden i fokus og har som målsetning å levere det kunden trenger. Det betyr at vi tilbyr hybride løsninger (altså både skytjenester og datasenter-tjenester), alt etter hva som er riktig for kunden. Markedet responderer svært positivt på våre konkurransedyktige datasenter-tjenester med et av norges mest stabile miljøer.

Oppgaver og ansvar:

Sammen med ledergruppen i Operations videreutvikle og modernisere den operasjonelle driften til å møte dagens og fremtidens krav til Rejlers som en profesjonell og stor aktør i markedet.
Leder Infrastruktur vil i dag ha personalansvar for ca 15 personer med nettverk-, operativsystem- og database-kompetanse, inkludert 2 team-/gruppeledere. Du vil ha budsjett- og resultatansvar. Du vil ha ansvar for rekruttering av nyansatte innenfor disse fagfeltene, i tillegg til oppbygging og allokering av personell for å støtte 24×7 driftstjeneste. Overordnet ansvar for metodikk innen forvaltning og kontinuerlig forbedring tilkommer også.

Kvalifikasjoner :
Du har høyere utdannelse helst fra IT/Teknologi. Riktig erfaring kan veie opp for formell utdannelse. Du har erfaring fra IT-drift og har ledet mennesker før. Du er trygg på dine lederkvalifikasjoner, tydelig i din kommunikasjon og vet hva som kreves for å lede fagspesialister/teknikere. Du er selvdrevet, engasjert, nysgjerrig og strukturert. Du har vilje til

å sette deg inn i behov og ønsker hos de ansatte, men samtidig hensynta helheten til det beste for Rejlers Embriq og kundene våre.

Vi kan tilby en spennende og sentral rolle i et selskap i vekst og modernisering. Hos oss vil rette vedkommende få muligheten til å bidra til utviklingen mot et online samfunn. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap i vekst. Videre kan vi tilby et godt arbeidsmiljø, preget av langsiktige ansettelsesforhold, lav turnover med positive og engasjerte kollegaer. Mulighet for arbeid med spennende kunder og prosjekter, og med ny teknologi. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som medarbeider hos oss vil du være en viktig medspiller for utvikling av vår bedrift og våre kunder.

Vi har lang tradisjon med å la personlige initiativ være drivkraft for å utvikle Rejlers og våre medarbeidere. Vi fokuserer på å bevare og utvikle bedriftskulturen som bygger på våre verdier; empowered, passionate og healthy . Vi arbeider kontinuerlig med å styrke grunnlaget for kulturen. Det skjer blant annet gjennom et felles grunnsyn på lederspørsmål og ved å ha regelverk og retningslinjer som støtter kulturen og samtidig gir rom for fleksibilitet.

Med en sterk hovedeier i familien Rejler, som grunnla selskapet for over 75 år siden, og en bedriftskultur med sterke verdier, vil vi fortsette å utvikle oss.

Kontakt:

Flowit imøteser henvendelser i full fortrolighet som kan lede til en uformell samtale om stillingen. Nærmere opplysninger om stillingen gis av Rune Arnesen i Flowit på telefon 99648490 eller alternativt Øystein Kloster hos Rejlers på telefon 982 28 489. Søknad med CV oversendes snarest til rune@flowit.no . Alle henvendelser til Flowit AS behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

 

 

 

Vekst i Fredrikstad

Lokal omtale

Flowit holder til i Fredrikstad, og det er hyggelig å få litt omtale i egen by.

Vekst i Fredrikstad er et likestilt partssamarbeid mellom Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune. Prosjektet skal gjøre omverdenen mer oppmerksom på hva som skjer i Fredrikstad og hvordan det er å drive næringsvirksomhet her.

Vekst i Fredrikstad har sin egen nettside som du finner her. Her finner du mer informasjon om næringslivet i regionen og aktuelle prosjekter.

Aktueltsaken Fem tips for bærekraftige forbedringsprosesser i virksomheten der Kjell Reidar fra Flowit kommer med en liten smakebit, finner du her her

 

 

Kjell Reidar Mydske, daglig leder Flowit AS

 

 

OL (Organisatorisk læring) -10. øvelse: Flyt

Hva er egentlig denne så myteomspunne flyten?

I Lean så snakker alle om flyt. Hva mener vi når vi snakker om det? Tenker vi på det samme som når våre toppidrettsutøvere er i sin flytsone? Når alt tilsynelatende fungerer og medaljene strømmer på?

Flyt i Lean sammenheng er at tjenesten eller produktet som vi arbeider på så raskt som mulig (uten at det går utover kvaliteten) går fra ledd til ledd (ikke unødvendige ledd) og kommer til den som skal ha det. Det er altså ikke bare at vi lykkes med å lage det vi skal, men vi skal lykkes på en slik måte at vi ikke sløser med tiden til den som skal ha produktet eller tjenesten.

Er ikke det ineffektivt tenker du? Hva med alle de ressursene som kreves for å få til dette? I OL sammenheng tenker du på det enorme støtteapparatet som skal til for at idrettsutøverne skal løse sine oppgaver så raskt som mulig. Det merkelige som skjer er at når vi prioriterer flyteffektivitet så vil vi etterhvert også bli ressurseffektive.

Det dukker nemlig opp flere muligheter til feil og utfordringer når vi jobber med å få bedre flyt, og når vi løser disse så blir vi også mer ressurseffektive.

Dagens øvelse/tips:

Har du et dilemma om du skal prioritere  å sette mer ressurser eller å forbedre flyten? Prøv å arbeide med flyten først!

 

 

 

OL (Organisatorisk læring) – 9. øvelse: Forutsetninger for flyt

For å skape flyt er det viktig å se etter og fjerne sløsinger, og til hvert problem finnes det ofte et eller flere leanverktøy som kan bidra med å fjerne problemene.

Dette kan vi gjøre ved å vurdere disse 7 forutsetningene for flyt:

     1. ER FORUTGÅENDE AKTIVITET ER AVSLUTTET?

 • Dersom ikke forutgående aktivitet er avsluttet, må vi vente eller eventuelt ferdigstille det som skulle vært gjort før vi kan starte på det vi selv skal gjøre. Det kan føre til forsinkelser og at det igjen oppstår venting eller flaskehalser andre steder.

      2. ER MATERIALE VI TRENGER, FOR Å FÅ FLYT, PÅ PLASS?

 • Dette kan både være informasjon, men også redskaper og råvarer vi skal bruke. Dersom vi ikke har det vi trenger når vi trenger det, vil vi bruke tid på å finne det frem, lete og klargjøre det.
 • Dersom det er for mye materialer rundt oss, vil det også kunne påvirke flyten, fordi vi da bruker tid på å finne det vi faktisk skal ha.

       3. HAR VI DET VI TRENGER AV HJELPEMIDLER ELLER NØDVENDIG UTSTYR?

 • Vet vi hvordan disse skal brukes og er de i orden?
 • Noen ganger kan rett hjelpemiddel gjøre at du kan jobbe enklere, smartere og unngå at feil eller skader oppstår. Andre ganger tenker du kanskje at det er enklere å ikke bruke et hjelpemiddel. Men, om du skader deg, eller gjør feil, vil dette kunne skape større forsinkelser for mange andre enn om du bruker de ekstra sekundene for å jobbe trygt og rett.

       4. HAR VI RETT PERSONELL TIL Å GJENNOMFØRE OPPGAVENE?

 • Har de ansatte den nødvendige kompetansen?
 • Har de ansatte den nødvendige treningen for at prosessen skal flyte godt. Dersom vi har med oss noen som ikke har så mye trening, har vi tatt høyde for det i planleggingen?
 • Bruker vi ressursene våre best mulig?

       5. HAR VI RETT OG NØDVENDIG INFORMASJON FOR Å SKAPE FLYT?

 • Mangler vi informasjon kan prosessen stoppe opp, eller gjøre at vi produserer feil.
 • Hvor kommer informasjonen fra? Har vi kvalitetssikret informasjonen? Er den detaljert nok, eller for detaljert?
 • Er alle involverte informert om eventuelle endringer?
 • Kjenner aller ansatte til gjeldende standarder som knytter seg til prosessen?

       6.  PÅVIRKER AREALET/PLASSEN FLYTEN?

 • Vurder arealet prosessen foregår i. Påvirker avstand flyten i prosessen?
 • Dersom det er stor avtand, forskjellig lokasjon, vil det oppstå behov for transport.
 • Er det plass til å ha det vi trenger tilgjengelig når vi skal bruke det?

       7. ER DET YTRE FORUTSETNINGER SOM PÅVIRKER PROSESSEN?

 • Har vi krav til hvordan og hvor ofte vi skal gjennomføre en aktivitet vi ikke har besluttet selv?
 • Er det krav til til resultat?
 • Vil variasjon i vær, føre og temperatur kunne påvirke prosessen?

Bilde fra «Dette er LEAN» – Modig og Åhlstrøm

OL (Organisatorisk Læring) – 7. øvelse: Respekt for mennesket

Dagens øvelse, «Respekt for mennesket», er en betingelse for læring. Robert Kùsen, medlem av Flowits kompetansenettverk, har skrevet boken med samme navn. Vi anbefaler sterkt at du leser denne! Respekten for mennesket For å lykkes med læring og kontinuerlig forbedring må vi engasjere og involvere alle ansatte. Dette krever et tankesett som vi kaller respekten […]

OL (Organisatorisk Læring) – 5. øvelse: 5x hvorfor

Dagens øvelse, 5x hvorfor, er en godt utprøvd metode for rotårsaksanalyse utviklet av mr. TPS Taiichi Ohno.

Vi overlater derfor ordet til Ohno:

«Når du blir konfrontert med et problem, har du noengang stoppet opp og spurt hvorfor fem ganger? Det er vanskelig å gjøre, selv om det høres lett ut. For eksempel, hva om en maskin stoppet å virke:
1. Hvorfor stoppet maskinen? – En sikring røk pga. overbelastning.
2. Hvorfor ble den overbelastet? – Lageret var ikke tilstrekkelig smurt.
3. Hvorfor var ikke lageret tilstrekkelig smurt? – Smørepumpen virket ikke slik den skulle.
4. Hvorfor virket ikke smørepumpen? – Akslingen var utslitt.
5. Hvorfor var akslingen utslitt? – Filteret var ikke festet og skrapmetall kom inn.
Å repetere hvorfor fem ganger hjelper oss å avdekke rotårsaken og rette denne.»
– Taiichi Ohno, Toyota Production System – Beyond Large-Scale Production. side 17.

Dagens øvelse:

Kanaliser din indre 3-åring, finn deg et problem og spør deg selv (og andre) hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor.
Lykke til!

 

 

 

 

OL (Organisatorisk Læring) – 4. øvelse: Fiskebeinsdiagram!

Fiskebeinsdiagram, et godt leanverktøy for problemløsning.

Gratulerer til en ny norsk gullvinner hver dag! Øvelse gjør mester!

Men, hva kan du som medarbeider eller idrettsutøveren gjøre når det ikke fungerer? Hvordan gripe an å løse et problem? Problemløsning som sådan og verktøy og hjelpemidler som bidrar til dette er sentralt i Lean!

Generelt bruker vi alt for lite tid på å forstå årsakene til problemene. Vi går rett på tiltak. Einstein skal ha sagt noe slikt: “If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”

Fiskebeinsdiagram er et verktøy for å identifisere potensielle årsaker til et problem eller hendelse.

 1. Begynn med å klart definere selve problemet. Skriv det inn i fiskens hode. (Eksempel: Jeg treffer ikke blink i vind)
 2. Deretter skriver du ned ulike årsaker du kan komme på. Eksempel: Har ikke trent i vind, det blåser mer enn jeg er vant til, jeg glemte å se på vimpelen, pulsen var unormalt høy.
 3. Så kategoriserer du årsakene i ulike grupper. Eksempel: Vær, utholdenhetstrening, konsentrasjon.
 4. Hvert hovedbein som går ut fra fiskens ryggmarg er en slik gruppe. Skriv inn navnet på gruppen ytterst på hovedbeinet og sett inn årsakene på sitt respektive småbein. Eksempel, navn på gruppe kan være «vær», navn på et småbein «det blåser mer enn normalt»
 5. Til slutt går du gjennom de ulike. Er det noe vi har glemt? Er det noe som skal stå et annet sted? Er det en type kategori/årsak vi ikke har tenkt på?

Nå er du godt i gang med å bruke tid på å forstå problemet og kan bevege deg mot løsninger!

 

 

 

 

OL (Organisatorisk Læring) – 3. øvelse: Prioritere utfordringer

Jobb med å løse de riktige problemene og prioritere utfordringer

En viktig forutsetning for kontinuerlig forbedring er å få problemene opp til overflaten og jobbe med de riktige problemene.

Å forstå hvordan problemer oppstår, opprettholdes og utarter seg er viktig. Men, for å jobbe med de riktige problemene må vi også kunne vurdere hvor stort problemet egentlig er.

Vi bruker ofte en egen prioriteringsmatrise for å sikre dette slik at det ikke bare er den “høyeste røst” som vinner gjennom. En viktig øvelse er derfor å vurdere hvor ofte problemet oppstår, sammen med omfang av konsekvensene det skaper.