Lean – Kontinuerlig Forbedring

Lean eller Lean production (slank produksjon) er et begrep som ble anvendt først av Krafcik da han i samarbeide med Jim Womack skulle beskrive hvorfor Toyota og andre Japanske bilprodusenter lyktes bedre enn sine konkurrenter. Dette gjorde de i boken «The Machine That Changed the World» (1990).

Lean kan altså sees på som ulike tolkninger eller beskrivelser av Toyotas metode for produksjon (TPS). Det finnes også en viktig og interessant kobling til norsk bakgrunn med forsøk på selvgående grupper. Rolfsen har beskrevet dette i sin bok «Lean blir norsk» (2014).

Lean er i dag i anvendt i mange sektorer og bransjer. Kommuner, barnehager, sykehjem, frivillige organisasjoner, salgsavdelinger, skoler, software selskaper og salgsavdelinger jobber nå med ulike varianter av metodikken. Det sier seg selv at for å lykkes med dette så må man tilpasse, tolke og utvikle Lean slik at man ikke tar metoder rett fra en bilfabrikk til en helt annen situasjon.

Lean kan fylles med ulikt innhold avhengig av sted, tid og anvendelse. Her skal vi kort angi hva vi i Flowit mener når vi snakker om Lean som filosofi, metode og verktøy for økt produktivitet i nordisk og spesielt norsk sammenheng. Ønsker du å fordype deg i andre aspekter så anbefaler vi at du leser noen av bøkene som vi har listet opp.

Lean fra Flowit

Lean er basert på at forbedring og innovasjon skjer med mange små skritt. Derav det gode norske ordparet kontinuerlig forbedring. Til forskjell fra et tidsbegrenset prosjekt som avsluttes når målene er oppnådd så målsetter vi at kundene bygger et grunnlag for å ivareta og fortsette forbedringene, kontinuerlig. Det er og å løse de små problemer som gir innsikt til å ta tak i de større. En Lean endringsreise starter og fortsetter derfor med problemløsning.

Forbedringene foreslås som regel av medarbeiderene selv og det er tett og praktisk dialog med lederne. De blir mere veiledere enn «delegatører». Medarbeiderene skal læres opp til selv å kunne forbedre prosessene de deltar i og ledere skal forstå de samme prosessene og være hyppig tilstede for å se hvilken hjelp de trenger. Dette passer meget godt med flat norsk ledelseskultur og den norske modellen med fokus på medarbeiderskap og samarbeide.

Forstå kunden

Fokus er på at det er kundens eller brukeren som bestemmer behovet. Det vil si at tjenester eller varer lages for å møte dette behovet og ikke et annet behov. Dernest er det fokus på å forstå de aktivitetene som tilfører produktet verdi, som gjør at en sak går videre i prosessen eller at et hus blir bygget på den tiden det trenger og ikke lenger. For å få til dette er flyt essensielt. Å unngå flaskehalser som gjør at mange andre ikke får gjort jobben sin.

Rett kvalitet hver gang er viktig for å få til dette – for å sikre rett kvalitet er det fokus på å finne, oppdage og forbedre avvik. Derav klisjeen vi elsker avvik!

Sentralt i Lean er å unngå sløsing. Sløsing er da definert ikke bare som unødvendig forbruk av penger eller ressurser. Her sees sløsing i et utvidet perspektiv hvor også egen og andres tid er essensielt. Orden og struktur er et viktig verktøy for å få til dette. Enten det er orden på lageret eller filarkivet.

Flowit behersker de ulike verktøy og teknikker som anvendes for å innføre og gjennomføre Lean. Vi bidrar gjennom opplæring, rådgivning og støtte slik at kundens prosesser flyter bedre, det er derfor vi heter Flowit.