Tegnet av Jessica Blomsterlund

Leandag torsdag 13.september 2018 Elverum

Elverum kommune og Flowit har for tredje gang gleden av å invitere til Leandag på Norsk Skogmuseum Elverum torsdag den 13. september 2018. 

Elverum Kommune forteller om sitt Leanarbeid, og det kommer andre spennende foredragsholdere:

Bjørn Fauchald er rådmann i Vestre Toten kommune. Han har arbeidet i kommunen siden 1988. Rådmann siden 2010. Vestre Toten var svært tidlig ute med å bruke Lean prinsipper i sitt forbedringarbeide. Har Vestre Toten noen råd til Elverum, og hva blir viktig i Vestre Toten sitt videre arbeid?

Bjarne Berg Wig har bakgrunn fra Norsk Hydro. Han har skrevet mange lærebøker om Lean og forbedringsarbeide. Han vil snakke om Lean og lærende organisasjoner. Hvordan skal du jobbe med læring og forbedring i egen hverdag ?

Elverum kommune. Nøkkelpersoner fra kommunen forteller om erfaringer, resultater og metoder fra sin innføring av Lean.

 

 

Påmelding: Påmeldingsskjema (trykk her)

Program dagtid

Før lunsj: Inspirasjon og læring.

0900-0915 – Velkommen del 1 – Rådmann Kristian Trengereid EK.
0915-1005 – Mange år med Lean arbeid – Rådmann Bjørn Fauchald Vestre Toten Kommune

1005-1015 – Pause
1015-1045 – Hva betyr dette for meg? – Diskusjon i smågrupper (Blomsterlund / Haugseth)
1045-1115 – Erfaringer til deling fra Elverum kommune sitt Lean arbeid

1115-1200 – Lunsj

Etter lunsj: Inspirasjon og læring

1200-1220 – Velkommen til del 2 – Assisterende rådmann Aasmund Hagen 
1220-1300 – Innovative anskaffelser i Elverum. Hva var Lean her?   

1300-1320 – Pause
1320-1405 – Case Frogn kommune 1.Ansvar eget liv 2.Lean 3. Orden i eget hus

1405-1420 – Pause
1420-1510 – Lærende hverdag  Bjarne Berg Wig – Ekspert på Lean og læring
1510-1525 – Lærende hverdag – Diskusjon i smågrupper

1530-1615 – Debatt  Veien videre for Elverum. Hva krever det?
1615-1700 – Pause – Mulighet for å snakke med foredragsholdere og deltakere

1700 Middag – Forstmann – Norsk Skogmuseum

Program kveldstid (maks 20 deltakere) – LeanKveld – for de spesielt interesserte

Work shop Bjarne Berg Wig ogEndringsleder Lena Haugseth

1830-1930 – Work shop med tema fra deltakere (maks 20 stk – først til mølla prinsippet)