Ledig stilling i Halden: Leder Infrastruktur i Rejlers Operations

Søknadsfrist snarest! Leder Infrastruktur i Rejlers Operations / Kontorsjef i Halden

Rune Arnesen

Flowit tar oppdrag innen rekruttering. Rune Arnesen har lang fartstid fra blant annet rekruttering, omstilling/outplacement, karrierecoaching/rådgiving og salg.

For øyeblikket kan vi formidle denne ledige stillingen hos en av våre kunder:

Leder Infrastruktur i Rejlers Operations / Kontorsjef i Halden

Om Rejlers;

Rejlers er et av de største og raskest voksende teknologikonsulentselskapene i Norden. Rejlers i Norge leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen, Kristiansand, Arendal, Hamar, Motala og Göteborg. Til sammen er vi ca 400 ansatte med en årlig omsetning på ca 450 MNOK. Vi skiller oss ut ved å kombinere solid kompetanse på digitalisering med bred erfaring og kunnskap om våre kunders virksomhet. Vi inngår i konsernet Rejlers som har 75 år med erfaring som rådgivende kompetanseleverandør til nordisk næringsliv, og som er børsnotert på NASDAQ QMX i Stockholm.

Om Operations;

Vi leverer blant annet moderne «Hybride Skytjenester» som omfatter både drift og kapasitet med et av Norges mest stabile miljøer til konkurransedyktige priser. Forretningsområdet Operations vokser raskt og har opparbeidet spesielt gode referanser innenfor Retail- og Energi sektoren. Vår suksess setter stadig nye krav til oss mht prosesser, effektivitet og leveranser. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og ønsker å bli enda bedre på ledelse og organisering av avdelingene våre. Vi har fokus på å få til en bedre ressursstyring og prioritering for å profesjonalisere oss ytterligere.

Vi setter kunden i fokus og har som målsetning å levere det kunden trenger. Det betyr at vi tilbyr hybride løsninger (altså både skytjenester og datasenter-tjenester), alt etter hva som er riktig for kunden. Markedet responderer svært positivt på våre konkurransedyktige datasenter-tjenester med et av norges mest stabile miljøer.

Oppgaver og ansvar:

Sammen med ledergruppen i Operations videreutvikle og modernisere den operasjonelle driften til å møte dagens og fremtidens krav til Rejlers som en profesjonell og stor aktør i markedet.
Leder Infrastruktur vil i dag ha personalansvar for ca 15 personer med nettverk-, operativsystem- og database-kompetanse, inkludert 2 team-/gruppeledere. Du vil ha budsjett- og resultatansvar. Du vil ha ansvar for rekruttering av nyansatte innenfor disse fagfeltene, i tillegg til oppbygging og allokering av personell for å støtte 24×7 driftstjeneste. Overordnet ansvar for metodikk innen forvaltning og kontinuerlig forbedring tilkommer også.

Kvalifikasjoner :
Du har høyere utdannelse helst fra IT/Teknologi. Riktig erfaring kan veie opp for formell utdannelse. Du har erfaring fra IT-drift og har ledet mennesker før. Du er trygg på dine lederkvalifikasjoner, tydelig i din kommunikasjon og vet hva som kreves for å lede fagspesialister/teknikere. Du er selvdrevet, engasjert, nysgjerrig og strukturert. Du har vilje til

å sette deg inn i behov og ønsker hos de ansatte, men samtidig hensynta helheten til det beste for Rejlers Embriq og kundene våre.

Vi kan tilby en spennende og sentral rolle i et selskap i vekst og modernisering. Hos oss vil rette vedkommende få muligheten til å bidra til utviklingen mot et online samfunn. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap i vekst. Videre kan vi tilby et godt arbeidsmiljø, preget av langsiktige ansettelsesforhold, lav turnover med positive og engasjerte kollegaer. Mulighet for arbeid med spennende kunder og prosjekter, og med ny teknologi. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som medarbeider hos oss vil du være en viktig medspiller for utvikling av vår bedrift og våre kunder.

Vi har lang tradisjon med å la personlige initiativ være drivkraft for å utvikle Rejlers og våre medarbeidere. Vi fokuserer på å bevare og utvikle bedriftskulturen som bygger på våre verdier; empowered, passionate og healthy . Vi arbeider kontinuerlig med å styrke grunnlaget for kulturen. Det skjer blant annet gjennom et felles grunnsyn på lederspørsmål og ved å ha regelverk og retningslinjer som støtter kulturen og samtidig gir rom for fleksibilitet.

Med en sterk hovedeier i familien Rejler, som grunnla selskapet for over 75 år siden, og en bedriftskultur med sterke verdier, vil vi fortsette å utvikle oss.

Kontakt:

Flowit imøteser henvendelser i full fortrolighet som kan lede til en uformell samtale om stillingen. Nærmere opplysninger om stillingen gis av Rune Arnesen i Flowit på telefon 99648490 eller alternativt Øystein Kloster hos Rejlers på telefon 982 28 489. Søknad med CV oversendes snarest til rune@flowit.no . Alle henvendelser til Flowit AS behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.