OL (Organisatorisk Læring) – 1. øvelse: 70/20/10.

I disse tider med Olympiske øvelser inviterer vi dere til daglige øvelser og eller tips om Organisatorisk Læring eller Lærende Organisasjon. Mot slutten kommer også en liten konkurranse med premier! Følg med på våre daglige  OL oppdateringer.

Første øvelse!

Sentralt i forbedringsfilosofien Lean er hvordan vi sikrer læring. Læring for å utvikle noe helt nytt og læring av feil så vi ikke gjentar gårsdagens feiltrinn. Slik er forbedringsmetodene Lean og Lærende Organisasjon tett knyttet.

Første ut er et tips om læring på arbeidsplassen. Vi anbefaler alle å prøve å få til 70/20/10.

  • 70% øvelse
  • 20% trening under veiledning/samhandling med andre
  • 10% som formell læring/teori

Vårt poeng med å anbefale dette er vekten på trening og læring under veiledning. Altfor ofte tenker vi kun klasseromsituasjon/skole om opplæring. For at det vi lærer i en «skolesituasjon» skal bli en ferdighet vi behersker, så må vi prøve det vi har lært alene og sammen med andre.

  • Hvordan jobber dere med læring hos dere?
  • Hva kan du gjøre for å endre i retning av en 70/20/10 modell?

Lykke til, vi sees i morgen til ny OL-øvelse!

Om du ønsker kan du lese mer om 70/20/10 metodikk blant annet her i denne masteroppgaven:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54590/Masteroppgave-PED4490–Garaas–2016.pdf?sequence=5