Om oss

Flowit jobber for forbedring gjennom ledelse, deltagelse og flyt. 

Gründer Thorleif Sire startet Flowit i 2012. I tillegg har 3 andre partnere vært med fra starten og er aktive i bedriften. Kjell Reidar er daglig leder, Hanne og Kjell er endringsledere. Vi spiller på et stadig større register av engasjerte ansatte og tilknyttede samarbeidspartnere i oppdragene våre. Vi kan fortsatt kalle oss et lite firma, men veksten er jevn og ambisjonene høye. Vi har lokaler på høyskolen i Fredrikstad og er medlemmer av NCE smart innovation Østfold.

Flowit anvender verktøy og metoder for brukermedvirkning, kundefokus, flyt, kvalitet, innovasjon og systematisk forbedring for å skape bærekraftige organisasjoner og bedrifter. Vi arbeider både i privat og i offentlig sektor og ser at det er store gjensidige fordeler med dette. Bærekraftige og effektive organisasjoner som lærer av hverandre bidrar til å styrke velferdssamfunnet. Dette er bakgrunnen for at vår visjon er «friskere velferd®».

En viktig del av vår metodikk er at vi jobber for at våre kunder ikke bare skal levere tjenester og produkter til sine kunder/brukere, men også arbeide sammen med dem. Målsettingen vår er å sette våre oppdragsgivere i stand til å skape bedre tjenester og produkter, fornøyde medarbeidere, sunn økonomi og utgjøre en forskjell for sine omgivelser.

Vår arbeidsmodell Flowmetoden er blant annet inspirert fra Lean, tjenestedesign, innovasjon, ISO kvalitetsstyring og lærende organisasjoner (LOS). Flowit ble selv ISO sertifisert i juni 2016.

I tråd med tanken om kontinuerlig forbedring er Flowit selv i stadig utvikling og er åpen for nye veier til målet.

I tillegg til å være endringsledere og rådgivere i forskjellige virksomheter som vil utvikle seg, holder Flowit kurs, studieturer, workshops, har nettbutikken leanshop.no og egne e-læringstilbud.