OL (Organisatorisk Læring) – 3. øvelse: Prioritere utfordringer

Jobb med å løse de riktige problemene og prioritere utfordringer

En viktig forutsetning for kontinuerlig forbedring er å få problemene opp til overflaten og jobbe med de riktige problemene.

Å forstå hvordan problemer oppstår, opprettholdes og utarter seg er viktig. Men, for å jobbe med de riktige problemene må vi også kunne vurdere hvor stort problemet egentlig er.

Vi bruker ofte en egen prioriteringsmatrise for å sikre dette slik at det ikke bare er den “høyeste røst” som vinner gjennom. En viktig øvelse er derfor å vurdere hvor ofte problemet oppstår, sammen med omfang av konsekvensene det skaper.