Medarbeiderutvikling

Opplæring som gir aha-opplevelser, kompetanse og motivasjon.

Vi lager og tilbyr kurs og metodikk for utvikling av medarbeidere som sikrer bred deltagelse i endringsprosjekter og Lean. Vi arbeider etter prinsippet om at de som utfører arbeidet bør delta for å sikre best resultat. Medarbeiderdrevet og lederstyrt endring er «respekt for mennesket».

  • Kurs for ledere og medarbeidere i Lean og Lærende organisasjon på flere nivåer.
    • Lean hvitt belte. Lean gult belte. Lean grønt belte. Lean svart belte. Lean ledelse..
  • Simulator er en introduksjon til Flowmetoden og Lean. Motiverer til forbedring.
  • Tilpassede kurs i forbedringsverktøy og virksomhetsstrategi.
  • E-læringsplatform for kurs og samhandling.
  • Reis og opplev Lean i praksis! Skreddersydde reiseopplegg med faglig forberedelse og etterarbeid.
  • Motivasjon gjennom å bli sett og delta.
  • Tilbyr nettbasert medarbeiderundersøkelse, med gjennomgang, planer og tiltak.

Kurs i Lean og Læring

Vi tilbyr kurs og workshop til ulike målgrupper. Vi kjører i hovedsak bedriftsinterne og spesialtilpassede kurs eller workshop for din bedrift. Vi kan også holde åpne kurs på en ønsket lokasjon dersom vi har nok interessenter.

KURSDATOSTED
Lean praktiker – gult belte
På forespørsel
På forespørsel
Kultur for læringPå forespørselPå forespørsel
Tidstyver i barnehager
På forespørselPå forespørsel
E-læringskurs – Lean hvitt belte, Lean gult belte og Lean leder