Tidstyver i barnehager

Kvalitet i barnehage har vært en prioritert satsing for myndighetene i flere år. Ansatte i barnehager utvikler ny kompetanse og deltar i ulike faglige satsinger. Mange opplever at en ikke får tatt i bruk ny kunnskap. Samtidig øker den dårlige samvittigheten. Vi forstår mer, ser mer, men klarer ikke endre praksis. “Vi har ikke tid!”, svarer mange, alt for ofte.

Vi har utviklet metoder for å bistå barnehager med å identifisere og fjerne tidstyver. Ansatte opplever at de får frigjort mer tid til å være i direkte samspill med barn, og de bruker mer tid til det som er viktig og som bidrar til barnas utvikling. Mange ser verdien av eget arbeid i et helt nytt lys etter at får øye på tidstyvene.

Dette kurset passer for barnehageledere og fagledere.

Innhold:

  • Identifisere tidstyver i barnehagen
  • Hvordan frigjøre tid til samhandling
  • Hvordan utvikle og holde på nye vaner
  • Verktøy for daglig pedagogisk refleksjon
  • Analyse- og problemløsningsverktøy
  • Systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring
  • Visuell ledelse
  • Integrere læring og utvikling inn i daglig drift

Lena Haugseth har lang erfaring fra barnehagebransjen. Hun er svært engasjert i barnehagens rolle som fundamentet i det norske utdanningssystemet og utviklingen av velferdsstaten. Tid daglig jobber Lena som endringsleder og har ansvar for flere forbedringsprosesser i offentlig sektor.

“En engasjert og direkte foredragsholder. Lena Haugseth er vanvittig dyktig i det hun foretar seg. Hun deler kunnskap på en ærlig og direkte måte, og det er umulig å ikke la seg inspirere. Hun har en egen evne til å engasjere publikum og til å formidle budskapet sitt. Enten temaet er ledelse eller tidstyver på arbeidsplassen, vil jeg garantere et innholdsrikt og spennende kurs”  

           – Jeanette Sjetne, daglig leder i Hektneråsen FUS barnehage

Dagskurs, pris 1250,-

For å melde interesse eller stille spørsmål:

Kontakt Flowit ved lena@flowit.no, telefon 401 78 349