Dagens øvelse, «Respekt for mennesket», er en betingelse for læring. Robert Kùsen, medlem av Flowits kompetansenettverk, har skrevet boken med samme navn. Vi anbefaler sterkt at du leser denne!

Respekten for mennesket

For å lykkes med læring og kontinuerlig forbedring må vi engasjere og involvere alle ansatte. Dette krever et tankesett som vi kaller respekten for mennesket. I Norge har vi lange tradisjoner for involvering og selv-bestemmelse på arbeidsplassen. Dette er et fundament vi må ta vare på og bygge videre på slik at det også gjelder for forbedringsarbeid og innovasjon.

Respekt for mennesket handler om å oppsøke og engasjere seg i hverandres arbeidssituasjon og tilrettelegge for godt arbeid. Det handler om å utvikle alle til den beste versjon av seg selv.

Respekt for mennesket, øvelse:

  • Som leder betyr det å spørre og undersøke hva som hindrer godt arbeid og hvordan en kan gjøre forbedringer som legger bedre til rette for godt arbeid.
  • Som kollega betyr det å spørre seg selv om hva som er et godt og trygt arbeidsmiljø der samhandling og læring står i sentrum.