Null feil- lukket legemiddelsløyfe

Kvalitetsledelse i en sektor som må levere gode omsorgstjenester til rett tid.

Et friskere samfunn

-Kvalitetsledelse i en sektor som må levere gode omsorgstjenester til rett tid.

Studentene Elise E. Mojord og Josefine K. Blixencrone har vært aktivt involvert i Flowit siden sommeren 2021. Nå arbeider de tett med Flowit for å forbedre prosesser i helsevesenet, med en visjon om å bidra til et bærekraftig velferdssamfunn som tåler fremtidens utfordringer for et friskere samfunn.

Null feil – lukket legemiddelsløyfe, er et kvalitetsprosjekt som tar for seg analysearbeid ved et lokalt sykehus. Resultatet fra prosjektet skal bidra til prosessforbedring, med et langsiktig mål for kontinuerlig læring og forbedring i helsesektoren.

I samarbeid med ​Flowit​ skal organisasjonsutviklerne analysere prosessene og systemene som påvirker systemet i lukket legemiddelssløyfe.

Hva er lukket legemiddelsløyfe?

Helse Sør-Øst definerer lukket legemiddelsløyfe slik: «Lukket legemiddelsløyfe er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte».

Det er i dag to hovedprinsipper for å oppnå en lukket legemiddelsløyfe:  

1)Pasientbundne legemidler, hvor legemidler som er ordinert istandgjøres maskinelt i henhold til ordinasjon, merkes med pasientID, distribueres til sykehusenhet og utdeles til enkeltpasient (AHUS- modellen).

2)Elektroniske og manuelt identifiserbare legemidler, hvor hver enhet har en elektronisk kode for kontroll mot ordinasjon ved utdeling/administrering (SØ-modellen).

Per dags dato er studentene aktiv i analysearbeid, med utarbeidelse av litteraturstudiet og observering av systemet. Det er flere spennende aktører som er en del av nettverk, bl.a. endringsleder Thorleif Sire fra Flowit som er en aktiv sparringspartner gjennom prosessen.

Nysgjerrig på prosessen og menneskene bak prosjektet?
Følg prosjektet videre på prosjektets LinkedIn side,  eller på Flowit.no

Andre nyheter

Skroll til toppen