Oceaneering, med Lean i 10 år

Etter ti års arbeid har Lean blitt et globalt begrep i Oceaneering. Arbeidet i Norge er en motivator til Oceaneerings avdelinger verden over.

offshore

Oceaneering, med Lean i 10 år

Lean reisen til Oceaneering startet i 2011 med 107 ideer til forbedring.  Mange av disse handlet om konkrete forslag på 5S arbeid.   I starten var det små «piloter» eller «showcase» som bidro til at arbeidet ble videreført

I dag 10 år etter er Lean blitt et globalt begrep i Oceaneering, og arbeidet i Norge er en motivator til Oceaneering sine avdelinger i hele verden.

idea

Oppstarten i Jåttåvågen

Hensikt med oppstarten og videreføringen var å endre kultur og holdning før flytting til nytt bygg i 2015.  Et annet element var det faktum at kvalitet og produktivitet på verksted i Norge ikke var tilfredsstillende.  Med bl.a. høye lønnskostnader kunne det på sikt gå ut over arbeidsplasser.

I oppstarten ble 5S arbeidet konsentrert rundt «smia».  Fra å være et område ingen ville være i, ble det kjekt å «gå i smia og jobbe» Resultatet ble inspirasjon til videre 5S arbeid.

Samtidig etablerte verkstedet operativt morgenmøte («24t møte») etter modell fra Aanderaa instrument i Bergen.  (opprinnelig kommer kommer denne tavlestrukturen fra Saab) Her ble det satt søkelys på hvorfor man ikke lyktes med sine leveranser. Dette gav kunnskap om internkvalitet og internleveranse.  Avdelingen forsto fort viktigheten av å levere iht. rett tid og sted.

Tavle

Flowit og Oceaneering

Siden oppstart har Flowit hatt tett kontakt med Oceaneering.  I forbindelse med bygging av nytt verksted og lager har Flowit vært delaktig i WS for å se på flyt og utforming.  Oceaneering har deltatt på kurs og konferanser, og vært campus for forbedringslederskolen flere ganger- sist gang i desember 2021.  Da var en betydelig forbedring synlig!  Som er et resultat av mange års arbeid, samt fornyet engasjement fordi ledelsen i Houston har begynt å etterspørre arbeidet.  Stavanger verkstedet deltar i dag aktivt sammen med verkstedene i Aberdeen og i Morgan City, for å definere en standard og samtidig nivået på alle verkstedene i Oceaneering.

Lean arbeidet i dag

Det er spennende og kjekt å besøke Oceaneering i dag.  Det å se utvikling over tid, oppleve hvor flott det er i dag, og løsningene som er forbedret er påfallende hos Oceaneering.  Som konsulent ser man dette bl.a. på bruken og strukturen på tavlene.  Oceaneering har valgt å implementere safty i 5S arbeidet (kalt 6S).  Alle avdelinger evaluerer selv sitt arbeid mot mål, HMS og flyt.  Hver uke settes det «score» og hver uke kommer det opp forbedringer -i allerede «strøkne» områder.

Verktøy

I tillegg er det valgt å gå tilbake til samme tavlemodell som man startet med, som nå er digitalisert i DigiLean.  I dag arbeides det med å koble de ulike styringssystemene sammen, slik at data utveksles i sanntid der målet er å synliggjøres dette i Teams for hele konsernet.  Daglig gjennomgås SQDIP, og som resultat kommer forbedringsforslagene «på løpende bånd»

SQDIP-tavle hva er dette

SQDIP består av 5 hovedelementer. Disse 5 løftes opp hver dag i tavlemøtet.
Safety; utfordring vedr. hms. Mål 0 skader.
Quality; Det diskuteres kvalitetsutfordringer.
Delivery; Forventet levering fra kunde mot når man klarer å levere og antall leveringer.
Inventory, Har vi kontroll på våre områder (6S)
Productivity, Er tidsforbruket inn mot de ulike prosjektene korrekt?

Innenfor hvert av disse områdene har avdelingen satt seg ambisiøse mål.  Hensikten med tavlene er å daglig kunne se utfordringer, iverksette tiltak og løse problemer.  Oppnås målene over tid, skjerpes kravene.  Hensikt er at visualiseringen skal gjøre avdelingene og bedriften bedre.

Oceaneering har nå bedre forutsetninger enn noen gang tidligere til å forbedre seg.  Det blir spennende å så følge med på fortsettelsen.

HMS

Andre kundehistorier

Skroll til toppen