Optimar

Takket være Flowit og nyimplementert flyt i produksjonen fra A til Å har Optimar opplevd ekstrem vekst.

hav

Industrielle automatiserte fiskefabrikker til hele verden. Ny flyt fra A til Å som bidro til ekstrem vekst i markedet. Leder hos Optimar uttalte til Fredrikstad Blad: «Flowit har vært med å legge grunnstenen for vår vekst»

Produksjon i fire land og på seks ulike lokasjoner. Optimar har et forbedringsprogram for optimal drift ved anvendelse av Lean og Lean ledelse. Flowit yter bistand til generell effektivitetsforbedring med fokus på innføring av Lean. Opplæring, prosjektledelse, rådgivning (endringsledelse, organisasjonsutvikling) og lederutvikling. Sentralt i arbeidet er å identifisere bedriftens prosesser/virksomhet og å forbedre flyten fra A til Å.

Flowit har også bistått med planlegging av og gjennomføring av kommunikasjonsplaner og forankringsprosesser. Sentralt i arbeidet er fokus på å styre og utvikle rett kompetanse både på endringsarbeid og fagarbeid. Lederutvikling, medarbeiderutvikling og støtte av utvidet ledergruppe med tillitsvalg

Kontaktperson

Peder Stette EVP CTO

Mobil: 934 26 299

Andre kundehistorier

Skroll til toppen