Bedriftsrådgiver
Vi bidrar til å styrke din organisasjons konkurranseevne ved å hjelpe deg med å forbedre din kultur. Dette gjør vi ved å involvere alle medarbeidere i å forbedre egen arbeidssituasjon.

Gjennom Lean prinsipper med oppmerksomhet rundt Langsiktighet / Prosessforbedring / Menneskefokus og Systematisk problemløsning jobber vi sammen med deg mot bedre resultater.

Les mer

Ståstedsanalysen
Den viktigste suksessfaktoren for effektivt å nå et fremtidig mål, er at man kjenner utgangspunktet sitt godt. Dette gjøres best gjennom det vi kaller en ståstedsanalyse. Ståstedsanalysen består i hovedsak av kartleggingsintervjuer og en workshop, der nøkkelmedarbeidere i bedriften er aktive medspillere.
Analysen kartlegger bl.a. styrker, utfordringer, ansattes kompetanse og muligheter fremover.
Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om ståstedsanalysen.

Les mer

Konferanser og Kurs
Konferanser og nettverkstreff er en viktig kilde til læring og fornying. Vi bruker anerkjente foredragsholdere med fokus på nettopp læring og kvalitet.

Alle våre kurs gir både faglig kunnskap om Lean og praktisk trening. Etter endt kurs, skal deltakeren kunne anvende kunnskapen i egen bedrift.

Standardkurs: Dekker nivåene fra nybegynnere til erfarne forbedringsledere.

Spesialiserte kurs: Fokuserer på bransje eller fag og er basert på interaktiv læring med simulering.

Les mer

DigiLean
Dette digitale verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere med å organisere lean arbeidet. Det gjør det også enklere for dine teammedlemmer å arbeide sammen på forskjellige lokasjoner.

Visuell styring med digitale tavler.
Du har alt av forbedringsarbeid på ett sted.
Et effektivt team verktøy.
Du kan integrere med eksisterende systemer

Les mer

Bedriftsinterne kurser
Er det flere personer i din virksomhet som trenger opplæring eller videreutdannelse i samme tema?
Da kan det lønne seg å bestille et bedriftsinternt kurs.

Les mer

TPM Lean Brukernettverk
Brukernettverket tilbyr ulike aktiviteter og tilrettelegger for at vi sammen skal knytte relasjoner og utveksle nyttige erfaringer. Gode priser på konferanser, kurs og nettverkstreff.

Les mer

Jungiansk Type Index
Vi gjør Norge bedre sammen med våre kunder ved å realisere det menneskelige potensialet. Vi jobber blant annet med kultur, holdninger og verdigrunnlag. En av metodene vi bruker i dette arbeidet er “Jungiansk Type Index”. Her kartlegger vi preferanser og personlighet, lærestil, om de ønsker å jobbe i team / eller selvstendig, utforsker, eller hos de ansatte.

Les mer

Studieturer

Det er lite annet som er like inspirerende og lærerikt som å dra på studietur til de beste. Flowit har stort nettverk og mange kontakter, og har med stort hell gjennomført varierte studieturer.

Les mer

Jeg ønsker et møte, der vi sammen går igjennom behov og muligheter

    Jeg samtykker til at opplysningene om min påmelding kan lagres på nettsiden og i SuperOffice. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og informasjonen vil bli slettet. Personvernerklæring