SMITTEVERN PÅ KONFERANSEN LEAN- DIN VEI TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Lean- din vei til bærekraftig utvikling vil bli gjennomført i henhold til gjeldene smittevernregler. Våre tiltak vil følge både anbefalte og pålagte tiltak. Disse kan eventuelt endres på kort varsel ift. den gjeldende smittesituasjonen i Stavangerområdet.
Vi ber om at alle våre gjester følger helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn til hygiene, avstand og andre aktuelle tiltak.
Vi ber alle om å holde seg hjemme dersom de har influensalignende symptomer!
Alle er forhåndspåmeldt, og det er derfor ikke krav til navneregistrering ved innsjekk. Det er likevel krav om å vise frem gyldig koronasertifikat for å komme inn på konferansen. Husk å ha dette klart sammen med gyldig ID ved ankomst.
Vi gjør oppmerksom på at alle må bruke munnbind under parallell seksjonene. Munnbind vil være tilgjengelig under hele konferansen.

HURTIGTESTING OG GYLDIG KORONASERTIFIKAT

Om du ikke er vaksinert og mangler dette, så vil vi tilby hurtigtest . Det er viktig at du registrerer deg i forkant slik at teststasjonen har kapasitet til å ta i mot deg(kun forhånds påmelding da stasjonen ikke tilbyr drop in). Merk at frist for registrering er 5. september. Til registering av hurtigtest. 

For teststasjonens plassering, se kart.

Teststasjonen vil være åpen for konferansedeltagere torsdag og fredag klokken 08:00 Hurtigtesten er kostnadsfri for alle våre deltagere som har registrert seg på forhånd.
Vi anbefaler deltagerne om å møte opp god tid. Dette for å unngå tidspress ved konferanse oppstart med påfølgende kødannelse ved inngangen.

INFO OM GYLDIG KORONASERTIFIKAT

Dersom du har fått 1 av 2 vaksinedoser, vil du få gyldig koronasertifikat 3 uker etter  vaksinasjonsdosen. Du vil også få gyldig koronasertifikat dersom du har hatt korona i de siste 6 månedene.
Koronasertifikatet fremvises digitalt (mobil, PC eller nettbrett) eller i papirutskrifts format.